Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

AMA Hus 18 - Byggnadsplåt

Vid kursen redovisas de största förändringarna i AMA Hus 18 i förhållande till AMA Hus 14 vad gäller plåt. Under kursen behandlas även detaljer som ofta uppmärksammas vid besiktningar. Särskilda avsnitt behandlar bl.a. montering av solcellsmoduler och taksäkerhetsanordningar.

Kursen innehåller följande:

 • AMA och AMA:s roll
 • Takets planlösning - olika problemställningar
 • Plåtmaterial - viktiga egenskaper att beakta
 • Underlag för plåtarbeten, underlagstäckningar
 • Rörelse och infästningar
 • Detaljer vid plan plåt, tätskiktsmattor och överläggsplattor
 • Kompletteringar av plan plåt
 • Solcellsmoduler på tak, problemområden
 • Korrision - korrosivitetsklasser
 • Sekundär tätning vid fönster
 • Taksäkerhetsanordningar

Ta gärna med AMA Hus 18 om du har.