Trygg plåt - Auktorisation

Trygg plåt är ett auktorisationssystem med syfte att höja branschens status och anseende genom att vara ett kvalitetsbevis som skapar förtroende och trygghet hos kunder, samtidigt som den ger företag möjlighet att bli mer kostnadseffektiva och förbättra lönsamheten.

Denna kurs är en obligatorisk del i auktorisationen och avsedd för arbetsledande personal. Kursen är på två dagar där dag 1 ägnas åt företagens kvalitetsarbete och dag 2 ägnas åt de fördjupningsinstruktioner (”branschregler”) som Plåt & Ventföretagen tagit fram i samarbete med byggplåtkonsulten Stefan Lardner.

Dag 1 ger viktiga kunskaper i hur man ska planera företagets verksamhet och få en fungerande projektstyrning. Kursen går igenom hur man tar fram en kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöplan (s.k. KMA-plan) som fungerar i vardagen. Den ska bland annat beskriva hur arbetsberedning ska ske och hur överlämning av projekt både internt och externt ska göras så att man samtidigt säkerställer att kvalitén bibehålls.

Dag 2 ägnas åt att gå igenom fördjupningsinstruktionerna som är framtagna ur JT-kapitlet i Hus AMA. Dessa instruktioner fyller flera syften. Först och främst så sammanställs olika moment, så att man inte behöver leta på olika ställen i AMA, och man slipper risken att missa någon övergripande information. Dessutom finns en mängd förklarande bilder och fotografier som illustrerar utföranden i detalj. Utöver det så finns det moment med förbättringar utöver AMA-nivån där erfarenheter har visat på svagheter i AMA.

Sammantaget bidrar denna tvådagarskurs till att företag får en bra struktur på sina projekt samtidigt som de får tillgång till tydliga utförandeinstruktioner, vilket tillsammans höjer företagets kvalitetsnivå och lönsamhet.