Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Introduktion - Nya PV Entreprenad - WEBBINARIUM

Som medlem i Plåt & Ventföretagen så har du kostnadsfritt tillgång till Nya PV Entreprenad. Nya PV Entreprenad erbjuder internetbaserade tjänster som möjliggör bland annat skapande av drift- och skötselinstruktioner, egenkontroller, riskbedömning och arbetsmiljöplan.

Med det i åtanke har vi tagit fram denna kurs där vi går igenom hur du lättast kommer igång med programmet. Vi kommer bland annat gå igenom:

  • Företagsanpassa programmet
  • Upprätta en komplett KMA-pärm
  • Riskhantering

Vi tittar därefter på hur man med hjälp av vår programvara kan jobba helt digitalt med protokollföring, checklistor, ÄTA, avvikelser och fråga/svar med hjälp av vår programvara.

  • Lägga in frågor/svar
  • ÄTA-hantering och koppling till fråga/svar
  • Avvikelserapportering
  • Använda våra digitala protokoll och checklistor