Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Grundkurs KMA-pärm - Nya PV Entreprenad  - WEBBINARIUM

Som medlem i Plåt & Ventföretagen så har du kostnadsfri tillgång till Nya PV Entrerpenad. Nya PV Entreprenad erbjuder internetbaserade tjänster som möjliggör bland annat skapade av fullständiga Kvalitet-, miljö-, och arbetsmiljöpärmar (KMA) och drift- och underhållspärmar. Pärmarna kan skrivas ut eller användas digitalt i mobiltelefon eller på läsplatta.

I denna grundkurs går vi igenom hur du på enklaste och snabbaste sätt skapar en komplett KMA-pärm med hjälp av nya entreprenad. Vi kommer bland annat att gå igenom:

  • Att använda mallprojekt
  • Företagsanpassning av mallprojekt
  • Göra ändringar utifrån mallen
  • Skapa en pärm
  • Skriva ut, Beställa eller dela ut en pärm digitalt till beställare och/eller anställda

När du är klar med kursen är målet att du ska kunna grunderna i programmet och veta hur du med hjälp av ett mallprojekt får ut en komplett KMA-Pärm. 

Mer avancerade funktioner går vi igenom i vår kurs "Fördjupning KMA-Pärm – Nya PV Entreprenad".