Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

KMA-kurs med Produktblad Direkt

Denna kurs är en medlemsförmån och endast öppen för våra medlemmar! Denna kurs är endast inplanerad i Stockholm & Göteborg under 2018, enligt nedan. Vi ser gärna att våra lokalföreningar aktivt samverkar för att få ihop intresserade företag, så vi kan hjälpa er att arrangera denna kurs i er region.

Som medlem i Plåt & Ventföretagen så har du kostnadsfritt tillgång till Produktblad Direkt internetbaserade programvaror. Produktblad Direkt erbjuder internet baserade tjänster som möjliggör bland annat skapande av drift- och skötselinstruktioner, egenkontroller, riskbedömning och arbetsmiljöplan.

Med det i åtanke har vi tagit fram denna kurs där vi går igenom hur man kapar en komplett KMA och Montörspärm för ett projekt.

Detta omfattar:

 • Registrera in personal och skapa eventuella körtillstånd
 • Registrra förekomst av kemikalier
 • Registrera information om avfallshantering
 • Skapande av egenkontroller
 • Upprättande av riskanayser/arbetsmiljöplan
 • Utforma en pärm 

Vi tittar därefter på hur man med hjälp av vår programvara kan jobba helt digitalt med protokollföring, checklistor, ÄTA. Avvikelse och Fråga/Svarmed hjälp av vår progaramvara.

 • Lägga in Fråga/Svar
 • ÄTA-hantering och koppling till Fråga/Svar
 • Avvikelserapprtering
 • Använda våra digitala protokoll och checklistor

Där efter går vi igenom hur man kan jobba med företaget som helhet i vårt program. Möjligheten till att lagra företagets dokument och spara dem hos oss samt avvikelsehantering på företagsnivå. Hantering av personal, kunder och leverantörer.

 • Jobba med Företag- och personalregisttret
 • Göra Leverantörsbedömning
 • Använda avvikelserapprteringen
 • Använda lagring av företagets dokument