Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P & BAS-U

Kurssamordnare: Sveriges Byggindustrier, Entreprenörsskolan

Anmäl dig till BAS-P & BAS-U-kursen på Sverige Byggindustriers hemsida.

Utbildningen vänder sig till dig som ska vara byggarbetsmiljösamordnare BAS-P/U i projekt av "normal" art (N) och som har praktisk erfarenhet från bygg- och anläggningsarbete i arbetsledande ställning. Utbildningen ska ses som en funktionsutbildning. Syftet är att ge kunskap och färdighet för att kunna agera som byggarbetsmiljösamordnare för en säker arbetsmiljö. Utbildningen avslutas med ett kunskapsprov godkänt av RBK.

Mer information om kursen och kursutbudet hittar du på BI:s hemsida via länken ovan.