Kurs Swegon

Swegon har, tillsammans med Plåt & Ventföretagen, äran att inbjuda till utbildningar för Swegons luftbehandlingsaggregat GOLD. Syftet med utbildningarna är att ge möjlighet till ökad kompetens för denna produktserie.

Inbjudan till utbildning för luftbehandlingsaggregat GOLD

Swegon har, tillsammans med Plåt & Ventföretagen, äran att inbjuda till utbildningar för Swegons luftbehandlingsaggregat GOLD. Syftet med utbildningarna är att ge möjlighet till ökad kompetens för denna produktserie.

Utbildningarna kommer ges som grundutbildning och fördjupningsutbildning och riktar sig främst till ventilationstekniker, injusterare samt företagsledare.

Utbildningen är en heldag och kommer förläggas till fabriken i Kvänum eller olika orter runt om i landet enligt separat information.

Deltagare kommer erhålla en personlig certifiering efter genomförd utbildning. Certifieringen är giltig i tre år, därefter krävs förnyad för bibehållet giltigt certifikat.

Utdrag ur grundutbildning

 • GOLD Allmänt och Mekanik
 • IQlogic Styrsystem – Funktioner
 • IQlogic Styrsystem – Handhavande
 • GOLD Installation
 • Mekaniskt funktionstest
 • Inställning av tryckbalans
 • Säkerställande av installation och funktion vid driftsättning
 • Support och helpdesk

Utdrag ur fördjupningsutbildning

 • GOLD Mekanik fördjupning och nyheter
 • IQlogic Styrsystem – Funktioner fördjupning och nyheter
 • IQlogic Styrsystem – Applikationslösningar
 • Övervakning och kommunikation
 • GOLD aggregat i system – Fördjupning

Datum för fördjupningsutbildningar meddelas efter genomförda grundutbildningar.

Anmälan
Anmälan om deltagande sker till Camilla Kjellsson på Plåt & Ventföretagen.

Swegon kallar sedan respektive deltagare till önskad utbildning. Varje utbildningstillfälle rymmer 10 deltagare, och först till kvarn gäller.

Vid för få deltagare genomförs inte utbildningen.

Utbildningarna är kostnadsfria men om man uteblir så tar vi ut en avgift på 500 kr per deltagare.

Anmälan till:
camilla.kjellsson@pvforetagen.se
Tel: 0470- 74 84 34
Ange ort och ev allergi