Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Arbetsrätt - Grundkurs - WEBBUTBILDNING

Med goda grundkunskaper i praktisk arbetsrätt kan du känna dig trygg i din arbetsgivarroll och undvika misstag. Du får konkret kunskap i vilka skyldigheter och rättigheter du har att förhålla dig till. Utbildningen är varvad med praktiska exempel från vardagliga situationer som du kan tänkas ställas inför.

--------------------------------------------------------

Arbetsrätt Dag 1:
När, hur och varför ska man förhandla?

Under kursen får du som arbetsgivare mer kunskap om när, hur och varför man ska MBL-förhandla. 

Bakgrund:

Målsättningen med kursen är att förstå hur du som arbetsgivare ska agera när en förhandlingssituation uppstår. Specifikt kommer vi att omsätta reglerna om förhandlingsrätt till det praktiska hantverket. Kursdeltagaren ska snabbt kunna tillämpa reglerna och förstå hur man bäst förhandlar MBL-frågor i praktiken.

Kursinnehåll:

Under kursen kommer vi bland annat att ta upp:

 • Varför och när ska du förhandla enligt MBL?
 • Vad är skillnaden mellan tvisteförhandling och MBL-förhandling?
 • När ska förhandlingsframställan skickas och vad ska den innehålla?
 • Hur går en förhandling till i praktiken?
 • Vad händer under och efter förhandlingen?
 • Hur lång tid tar en förhandling?
 • Vilket förhandlingsresultat ska/kan/bör/får uppnås?
 • Vad ska protokollet innehålla?
 • När är förhandlingen avslutad?
 • Vad innebär en central förhandling?

Arbetsrätt Dag 2:
LAS-bestämmelser kring anställnings upphörande

Under kursen går vi igenom vad som gäller när du som arbetsgivare vill avsluta en anställning på grund av arbetsbrist eller av personliga skäl – utan att riskera höga skadestånd.

Bakgrund:

Målsättningen med kursen är att förstå när du som arbetsgivare har sakliga skäl för att säga upp en arbetstagare (oavstt om det beror på arbetsbrist eller skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen). Vi kommer också gå igenom turordningsregler, hur långt omplaceringsskyldigheten sträcker sig samt begreppet tillräckliga kvalifikationer.

Kursinnehåll:

Under kursen kommer vi bland annat att ta upp:

 • Hur man bör hantera misskötsamhet (i alla dess former) samt bristande förmåga.
 • Formaliareglerna om underrättelse, varsel och förhandling med fackliga organisationer.
 • Vad begreppet sakliga skäl för uppsägning p.g.a. arbetsbrist respektive personliga skäl innebär.

 

----------------------------------------------------------

Allmänt kring kursen:
Kursens fokus är på arbetsrättslig lagstiftning och inte på kollektivavtal.

Målgrupp:
Den här utbildningen är för dig med personalansvar på olika nivåer och som behöver grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område för att känna dig lite säkrare i din roll. 

Upplägg:
Kursen består av två delar, del 1 som handlar om förhandlingsreglerna i MBL och del 2 som handlar om reglerna kring uppsägning i LAS och Huvudavtalet. Kursens två delar är förlagda till två halvdagar i följd.

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs.

Inspelad webbutbildning:

Kursen gavs som webbutbildningen hösten 2022 och spelades då in. Den finns därför tillgänglig att titta på i Plåt & Ventföretagens filmbibliotek här: 

Filmbibliotek (pvforetagen.se)

Kursen är även i den inspelade versionen uppdelad i två delar, dels en del om MBL-förhandlingar och dels en del om anställningens upphörande.