Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Arbetsrätt - Grundkurs - WEBBUTBILDNING

Med goda grundkunskaper i praktisk arbetsrätt kan du känna dig trygg i din roll och undvika misstag. Du får konkret kunskap i vilka skyldigheter och rättigheter du har att förhålla dig till i din arbetsgivarroll. En utbildning varvat med praktiska exempel från vardagliga situationer som du kan tänkas ställas inför.

 

Kursdatum:
Xxxx
Förhandlingsreglerna i MBL

Xxxx
LAS bestämmelser kring anställnings upphörande

----------------------------------------------------------

Arbetsrätt Del 1:
När och hur och varför ska man förhandla?
Kursinnehåll:

Under kursen kommer vi bland annat att ta upp:

 • Varför och när ska du förhandla enligt MBL?
 • Finns det för- respektive nackdelar med MBL-förhandlingar?
 • Vad är skillnaden mellan tvisteförhandling och en MBL-förhandling?
 • När ska förhandlingsframställan skickas och vad ska den innehålla?
 • Hur går en förhandling till i praktiken?
 • Vad händer under och efter förhandlingen?
 • Hur lång tid tar en förhandling?
 • Vilket förhandlingsresultat ska/kan/bör/får uppnås?
 • Vad ska protokollet innehålla?
 • När är förhandlingen avslutad?
 • Vad innebär en central förhandling?

Under kursen får du mer kunskap om när, hur och varför man ska MBL-förhandla. Specifikt fokus ligger vid hur du tillämpar reglerna om förhandlingsrätt i praktiken och vilka metoder som är mest framgångsrika vid dessa förhandlingar.

Förhandlingsrätten omfattar alla frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och medlemmar i arbetstagarorganisationerna och förhandlingsrätten tillkommer såväl arbetsgivare som arbetsgivarorganisation. Detta innebär att ibland måste du som företagare kalla till förhandling, ibland kallar facket till förhandling.

Målsättningen med kursen är att förstå när det är hur du som företagare ska agera när en förhandlingssituation uppstår. Specifikt kommer vi att omsätta reglerna om förhandlingsrätt till det praktiska hantverket. Kursdeltagaren ska snabbt kunna tillämpa reglerna och förstå hur man bäst förhandlar MBL-frågor i praktiken.


Arbetsrätt Del 2
:
LAS-bestämmelser kring anställnings upphörande

I den här kursen går vi igenom vad som gäller när arbetsgivaren vill avsluta en anställning antingen på grund av arbetsbrist eller personliga skäl – utan att riskera höga skadestånd.

Bakgrund:
Under kursen går vi igenom när arbetsgivare har saklig grund för att säga upp en arbetstagare (oavsett om det beror på arbetsbrist eller skäl som hänför sig till arbetstagaren personligen). Vi kommer också gå igenom turordningsreglerna, hur långt omplaceringsskyldigheten sträcker sig samt begreppet tillräckliga kvalifikationer.

Innehåll:
Hur man bör hantera misskötsamhet (i alla dess former) samt bristande förmåga.

 • Formaliareglerna om underrättelse, varsel och förhandling med fackliga organisationer.
 • Vad begreppet saklig grund för uppsägning p.g.a. arbetsbrist respektive personliga skäl innebär.

 

----------------------------------------------------------

Allmänt kring kursen:
Kursens fokus är på arbetsrättslig lagstiftning och inte på kollektivavtal.

Målgrupp:
Den här utbildningen är för dig med personalansvar på olika nivåer och som behöver grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område för att känna dig lite säkrare i din roll. 

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs.