Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Arbetsrätt - Grundkurs

Som chef eller arbetsledare är du arbetsgivarens förlängda arm och bör känna till vad som gäller i frågor att leda och fördela arbetet, ställa krav på medarbetare och ta beslut i personalfrågor.

Med goda grundkunskaper i praktisk arbetsrätt kan du känna dig trygg i din roll och undvika misstag. Du får konkret kunskap i vilka skyldigheter och rättigheter du har att förhålla dig till i din arbetsgivarroll. En utbildning varvat med praktiska exempel från vardagliga situationer som du kan tänkas ställas inför.

I den här kursen får du en genomgång av det viktigaste du behövar känna till om Medbestämmandelagen (MBL), Lagen om anställningsskydd (LAS), ledighetslagarna samt förtroendemannalagen; vad de är och vad du behöver känna till.

Kursens fokus är på arbetsrättslig lagstiftning och inte på kollektivavtal.

Målgrupp:
Den här utbildningen är för dig med personalansvar på olika nivåer och som behöver grundläggande kunskaper inom arbetsrättens område för att känna dig lite säkrare i din roll. 

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs.

Kursens upplägg:
Lärarledd undervisning där utrymme ges för grupparbeten, diskussioner och frågeställningar från deltagarna.