Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Entreprenadjuridik – fördjupning AB 04 och ABT 06

Kursen är en fördjupning inom standardavtalen AB 04 och ABT 06 och tar sikte på vanliga entreprenadrättsliga problem som Plåt- och Ventföretagens medlemmar ställs inför.

Under kursen gör vi en fördjupad genomgång av delar av standardavtalen AB 04 och ABT 06. De delar som bland annat gås igenom är hur kontraktets omfattning bestäms, hur ÄTA-arbeten ska hanteras samt vad som gäller vid fel och avhjälpande. Under kursdagen kommer casebaserade gruppövningar hållas där deltagarna förväntas aktivt delta efterföljt av gemensamma diskussioner.