Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Entreprenadjuridik - Grundkurs

Kursen är skräddarsydd för plåt- och ventföretag och behandlar de vanligaste entreprenadrättsliga problem som medlemsföretag ställs inför. Kursen utgår från standardavtalen AB 04, ABT 06, AB-U 07 och ABT-U 07. Under kursen behandlas också vad som gäller när en entreprenad utförs utan att ett standardavtal avtalats.

Datum
 • Växjö - kl 09:00-16:00

  3 platser kvar (totalt 12 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-01-24

  Anmäl dig här ›
 • Jönköping - kl 09:00-16:00

  13 platser kvar (totalt 25 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-01-22

  Anmäl dig här ›
 • Västerås - kl 09:00-16:00

  23 platser kvar (totalt 25 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-02-07

  Anmäl dig här ›
 • Gävle - kl 09:00-16:00

  25 platser kvar (totalt 25 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-02-21

  Anmäl dig här ›
 • Stockholm - kl 09:00-16:00

  23 platser kvar (totalt 25 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-02-26

  Anmäl dig här ›
 • Göteborg - kl 09:00-16:00

  23 platser kvar (totalt 25 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-03-04

  Anmäl dig här ›
 • Malmö - kl 09:00-16:00

  25 platser kvar (totalt 25 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-03-10

  Anmäl dig här ›

Under kursen går vi bland annat igenom följande:

 • Hur bedöms omfattningen av  entreprenörens åtagande?
 • Hur förhåller sig olika handlingar i ett entreprenadavtal till varandra?
 • Vilka fallgropar bör entreprenören vara uppmärksam på när anbud ska lämnas och avtal ingås?
  Vilka formaliaregler gäller för entreprenörens olika krav på ersättning?
 • Vad är egentligen ett ÄTA-arbete och hur ska det prissättas?
 • Vad är skillnaden mellan utförandeentreprenad och totalentreprenad respektive ansvar för utförande respektive funktion?
 • Vilka tider gäller för olika krav?
 • Vad händer vid en avbeställning av ett entreprenadarbete och vad händer om avtalet hävs?
 • Vad händer om entreprenaden inte blir färdig i rätt tid?
 • När har entreprenören rätt att avbryta sitt arbete?