Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Entreprenadjuridik - Konsumententreprenad - WEBBUTBILDNING

När en entreprenad utförs åt en privatperson finns många fallgropar som en entreprenör måste känna till. Genom denna utbildning får du som kursdeltagare gedigen kunskap om de viktigaste reglerna i konsumenttjänstlagen och standardavtalen Hantverkarformuläret respektive ABS 18. OBS! Denna kurs är uppdelad på 3 tillfällen den. 12 juni, den. 18 juni och den. 22 juni. Ni anmäler er till första tillfället nedan och blir automatiskt anmälda till de två andra tillfällena.


Följande frågor behandlas under denna kurs:

  • Vilka standardavtal kan man använda sig av vid avtal med privatpersoner?
  • Vad gäller vid tilläggsbeställningar?
  • Vilka regler gäller om det förekommer fel i entreprenaden?
  • Vad gäller om något fast pris eller någon sluttid inte har avtalats för entreprenaden?
  • När är entreprenören bunden av en ungefärlig prisuppgift?
  • När ska besiktning ske?