Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Entreprenadjuridik - Konsumententreprenad

När en entreprenad utförs åt en privatperson finns många fallgropar som en entreprenör måste känna till. Genom denna utbildning får du som kursdeltagare gedigen kunskap om de viktigaste reglerna i konsumenttjänstlagen och standardavtalen Hantverkarformuläret respektive ABS 18.


Följande frågor behandlas under denna kurs:

  • Vilka standardavtal kan man använda sig av vid avtal med privatpersoner?
  • Vad gäller vid tilläggsbeställningar?
  • Vilka regler gäller om det förekommer fel i entreprenaden?
  • Vad gäller om något fast pris eller någon sluttid inte har avtalats för entreprenaden?
  • När är entreprenören bunden av en ungefärlig prisuppgift?
  • När ska besiktning ske?