Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Nya LAS - inspelad WEBBUTBILDNING

Nya regler i LAS trädde i kraft 1 oktober 2022 – detta behöver du ha koll på!

Hösten 2022 gjordes större förändringar inom arbetsrätten. Detta innebar att bland annat Lagen om anställningsskydd (LAS) förändrades i vissa delar. Parallellt med dessa ändringar gjordes även kollektivavtalsändringar genom det så kallade Huvudavtalet.

Plåt & Ventföretagen genomförde därför under hösten 2022 en webbutbildning med fokus på de förändringar som berör vår bransch. Syftet var att ge dig som medlemsföretag den information du behöver för att du ska känna dig trygg med reglerna. 

Webbutbildningen spelades in och dessa går nu att titta på i efterhand. Utbildningen är uppdelad på fem filmer, varav en introduktionsfilm. Du hittar filmerna här:

Filmbibliotek (pvforetagen.se)

I filmerna går vi bland annat igenom följande:

  • Ändringar i Lagen om anställningsskydd med anledning av LAS-reformen
  • Hur det nya Huvudavtalet påverkar er medlemsföretag
  • Hur anställdas rätt till omställningsstöd och utbildning stärks