Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Nya LAS - WEBBUTBILDNING

Nya regler i LAS – detta behöver du ha koll på! Detta träder i kraft redan den 1 oktober nu i år - 2022.

Arbetsrätten är just nu i stor förändring och ändringar inom bland annat Lagen om anställningsskydd (LAS) är att vänta från och med den 1 oktober 2022. Parallellt med dessa ändringar följer även kollektivavtalsändringar genom det så kallade Huvudavtalet. Under denna kurs ger vi dig den information du behöver för att du ska känna dig trygg med reglerna.

Under kursen går vi bland annat igenom följande:

  • Ändringar i Lagen om anställningsskydd med anledning av LAS-reformen
  • Hur det nya Huvudavtalet påverkar medlemsföretagen
  • Hur anställdas rätt till omställningsstöd och utbildning stärks