Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Plåt- och Ventilationsavtalet - Grundkurs - WEBBUTBILDNING

Detta är en kurs för dig som vill stärka dina kunskaper om villkoren i Plåt- och Ventilationsavtalet. Vi varvar kortare genomgångar av de viktigaste avtalsreglerna och relevanta fallfrågor från verkligheten med frågor där vi tar upp de problem som du kan ställas inför. Kursen delas upp vid tre tillfällen. Du väljer själv vilken eller vilka kurser du vill gå på. En anmälan per utbildningspass.

Datum
  • Webbutbildning - ZOOM - kl 09:00-12:00

    50 platser kvar (totalt 50 platser)

    Sista anmälningsdag: 2022-10-18

    Anmäl dig här ›

Det finns inga förkunskapskrav för att kunna gå kurserna.

Om det nya avtalet har kommit är det viktigt att ni har det framför er när ni går kursen. Annars tar ni det gamla.

Följande kommer vi gå igenom under de två kursdagarna:

§ 1 Avtalets omfattning

§ 5 Lönenivåer inkl nya yrkesgrupperingar

§ 9 Semesterregler samt
- Nya Utbildningsavtalet

§ 2 Arbetstidsregler
(inkl bestämmelser om flextid, arbetstidsförkortning, Arbetsfria dagar, helglön m.m.)

§ 3 Löneformer

§ 7 Reseregler 

- Bestämmelser om UE, Inlåning/utlåning och Bemanning.

- Ett axplock av de nya reglerna som kom in i Avtal 20.

- Summering, allmän frågestund samt information om vilken hjälp ni erbjuds från Plåt & Ventföretagen

Målgrupp:
Chefer, administratörer, personalhandläggare, lönehandläggare och övriga som hanterar Plåt- och Ventilationsavtalet för arbetsgivarens räkning. 

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs.