Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Plåt- och Ventilationsavtalet - Grundkurs - WEBBUTBILDNING

Detta är en kurs för dig som vill stärka dina kunskaper om villkoren i Plåt- och Ventilationsavtalet. Vi varvar kortare genomgångar av de viktigaste avtalsreglerna och relevanta fallfrågor från verkligheten med frågor där vi tar upp de problem som du kan ställas inför. Kursen är förlagd på två halvdagar efter varandra.

Det finns inga förkunskapskrav för att kunna gå kurserna.

Följande kommer vi gå igenom under de två kursdagarna:

§ 1 Avtalets omfattning

§ 2 Arbetstidsregler
(inkl bestämmelser om flextid, arbetstidsförkortning, arbetsfria dagar, helglön m.m.)

§ 3 Löneformer

§ 5 Lönenivåer inkl yrkesgrupperingar

§ 7 Reseregler 

§ 9 Semesterregler

- Utbildningsavtalet

- Bestämmelser om UE, inlåning/utlåning och bemanning.

- Summering, allmän frågestund samt information om vilken hjälp ni erbjuds från Plåt & Ventföretagen

Målgrupp:
Chefer, administratörer, personalhandläggare, lönehandläggare och övriga som hanterar Plåt- och Ventilationsavtalet för arbetsgivarens räkning. 

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs.

Inspelad webbutbildning:

Kursen gavs som webbutbildning hösten 2022 och spelades då in. Vill du redan nu ta del av kursen så hittar du den här: https://www.pvforetagen.se/medlemsstod/filmbibliotek/?c=pl%C3%A5t-+och+ventilationsavtalet