Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Plåt- och Ventilationsavtalet - Grundkurs - WEBBUTBILDNING

Detta är en kurs för dig som vill stärka dina kunskaper om villkoren i Plåt- och Ventilationsavtalet. Vi varvar kortare genomgångar av de viktigaste avtalsreglerna och relevanta fallfrågor från verkligheten med frågor där vi tar upp de problem som du kan ställas inför. Kursen delas upp vid tre tillfällen. Du väljer själv vilken eller vilka kurser du vill gå på. En anmälan per utbildningspass.

Det finns inga förkunskapskrav för att kunna gå kurserna.

Om det nya avtalet har kommit är det viktigt att ni har det framför er när ni går kursen. Annars tar ni det gamla.

 

Kursdatum:

Del 1 - 16 mars 2021
kl.09:00-11:00
--------------------------------------
Under detta avsnitt går vi igenom:

§ 1 Avtalets omfattning

§ 5 Lönenivåer inkl nya yrkesgrupperingar

§ 9 Semesterregler samt
- Nya Utbildningsavtalet

Del 2 - 23 mars 2021
kl.09:00-11:00
--------------------------------------
Under detta avsnitt går vi igenom:

§ 2 Arbetstidsregler
(inkl bestämmelser om flextid, arbetstidsförkortning, Arbetsfria dagar, helglön m.m.)

§ 3 Löneformer

§ 7 Reseregler 

 

Del 3 - 25 mars 2021
kl.09:00-11:00
--------------------------------------
Under detta avsnitt går vi igenom:

-Bestämmelser om UE, Inlåning/utlåning och Bemanning.

-Ett axplock av de nya reglerna som kom in i Avtal 20.

-Summering, allmän frågestund samt information om vilken hjälp ni erbjuds från Plåt & Ventföretagen

 

Målgrupp:
Chefer, administratörer, personalhandläggare, lönehandläggare och övriga som hanterar Plåt- och Ventilationsavtalet för arbetsgivarens räkning. 

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs.