Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Tjänstemannaavtalet - Grundkurs - WEBBUTBILDNING

Detta är en kurs för dig som vill stärka dina kunskaper om villkoren i Tjänstemannaavtalet. Vi varvar kortare genomgångar av de viktigaste avtalsreglerna och relevanta fallfrågor från verkligheten med frågor där vi tar upp de problem som du kan ställas inför.

Datum
  • Webbutbildning - ZOOM - kl 09:00-12:00

    100 platser kvar (totalt 100 platser)

    Sista anmälningsdag: 2022-10-29

    Anmäl dig här ›

Kursinnehåll:
Vi går igenom de viktigaste bestämmelserna i Tjänstemannaavtalet.

Målgrupp:
Chefer, administratörer, personalhandläggare, lönehandläggare och övriga som hanterar tjänstemannaavtalet för arbetsgivarens räkning.

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs.