Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Tjänstemannaavtalet - Grundkurs - WEBBUTBILDNING

Detta är en kurs för dig som vill stärka dina kunskaper om villkoren i Tjänstemannaavtalet. Vi varvar kortare genomgångar av de viktigaste avtalsreglerna och relevanta fallfrågor från verkligheten med frågor där vi tar upp de problem som du kan ställas inför. Det finns inga förkunskapskrav för att kunna gå kursen. Om det nya avtalet har kommit är det viktigt att ni har det framför er när ni går kursen. Annars tar ni det gamla.

Kursinnehåll:
Vi går igenom de viktigaste bestämmelserna i Tjänstemannaavtalet. De nya reglerna som kom in i Avtal 20 kommer även att presenteras. Passet avslutas med en allmän frågestund samt information om vilken hjälp ni erbjuds från Plåt & Ventföretagen

Målgrupp:
Chefer, administratörer, personalhandläggare, lönehandläggare och övriga som hanterar tjänstemannaavtalet för arbetsgivarens räkning.

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs.