Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Tjänstemannaavtalet - Grundkurs

Detta är en kurs för den som vill stärka sina kunskaper om villkoren i Tjänstemannavtalet. Relevant lagstiftning berörs i mindre utsträckning. Under dagen erbjuds även en timmes försäkringsinformation från FINFA.

Datum
 • Stockholm - kl 08:30-16:00

  20 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-10-21

  Anmäl dig här ›

Program

Kaffe serveras från kl 08.30.

09.00 Inledning, presentation, vilka frågor vill deltagarna ha besvarade

09.40 FINFA Olov Hansson angående de kollektivavtalade försäkringarna

10.40

 • Hur hittar man i avtalet, avtalets omfattning och vilka är parter (15 min)

 • Anställnings ingående, anställningsformer, anställningsavtal (35 min)

 • Arbetstidsregler (bortavtalad övertid, AFS 2015:4, fackens inställning, beredskap) (30 min)

   

  12.00-

  12.45 Lunch

   

 • Frånvaroregler: semester, föräldralön, arbetstidsförkortning, sjukledighet, permission, nationaldagen (40 min)

 • Anställnings upphörande (uppsägningstider, anställningstider osv) (40 min inkl grupparbete)

 • Vilken hjälp och stöd kan jag vänta mig från arbetsgivarorganisationen (blanketter, rådgivning, förhandlingshjälp) (30 min)

De angivna tiderna för respektive pass är cirkatider. Dagen avslutas med allmän frågestund.

Målgrupp:
Chefer, administratörer, personalhandläggare, lönehandläggare och övriga som hanterar tjänstemannaavtalet för arbetsgivarens räkning.

Förkunskap:
Inga förkunskaper krävs.

Kursens upplägg:
Lärarledd undervisning där utrymme ges för grupparbeten, diskussioner och frågeställningar från deltagarna.

Kursen hålls i Stockholm på Best Western Bromma.