Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Effektiv Projektledning - 2019

I denna kurs kommer projektledaren erbjudas möjligheten att utveckla sina kunskaper, allt från kalkyl till färdigt arbete.

Obs! Utifrån de synpunkter som vi har fått från tidigare kursdeltagare så kommer kursen från och med nästa år att bli en tvådagarskurs där vi fördjupar oss mer i ämnet och har tid för fler exempel.

Under kursen kommer vi att behandla fällor och fel inom entreprenadjuridiken, hur jag startar, planerar och följer upp ett projekt samt inte minst hur jag som projektledare ska kunna läsa och tolka ekonomisk information.

En lönsam verksamhet i ett entreprenadföretag innebär att projekten måste drivas på ett effektivt sätt, där projektledarens kompetens och förmåga är avgörande för resultatet. Något som denna kurs med prioritet kommer att behandla under en intensiv arbetsdag.