Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Från redovisningsekonom till styrekonom - WEBBUTBILDNING

Gå från en redovisande ekonom till en styrande ekonom.

För utbildning av företagens ekonomer har vi tagit fram en utbildning för att öka kunskaperna i ekonomistyrning, för att ännu bättre kunna bidra till företagets lönsamhet.

Datum
 • Webbutbildning - ZOOM - kl 09:00-13:00

  18 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2023-05-10

  Anmäl dig här ›

Kursens mål och innehåll

Målsättning

Kursen vänder sig framför allt till företagens ekonomer men, självklart också till företagsledare som vill fördjupa sina kunskaper i ekonomistyrning. Utbildningen omfattar hur vi går hela vägen från affärsidé och organisation, via omkostnads-tal och projektkalkyl till marginal, uppföljning, kassaflöde samt resultat- och balans-räkning.

Kursinnehåll

 • Företagsstrategi och affärsidé
 • Vem gör och ansvarar för vad?
 • Bra och dåligt rutiner/ekonomistyrning
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Kontantflödet
 • Uppföljning och planering
 • Håller redovisningen måttet?
 • Nyckeltal

Genomförande

Kursen omfattar föreläsningar liksom samtal och diskussioner. Allt genomförs med öppenhet, högt i tak och med målsättningen att varje deltagande ekonom ska förbättra sin förståelse för hela företagets ekonomi samt ta steget mot att bli en styrande ekonom.