Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Kalkylutbildning - Från allräknare till strateg - WEBBUTBILDNING

Gå från att räkna på allt till att medvetet räkna på de jobb som företaget har störst chans att få och lyckas genomföra med god vinst.

Vad skulle det innebära för dig om du blev snabbare, bättre och mer pricksäker när du räknar och dessutom halverar risken att räkna fel?

Datum
 • Webbutbildning via Zoom - kl 09:00-13:00

  13 platser kvar (totalt 15 platser)

  Sista anmälningsdag: 2023-11-25

  Anmäl dig här ›

Kursens mål och innehåll

Målsättning

Kursen vänder sig framför allt till företagets kalkylator men, självklart också till företagsledare och projektledare som vill fördjupa sina kunskaper i kalkylering. Utbildningen omfattar hur vi med hjälp av att veta och förstå företagets affärsidé och organisation kan fatta bättre beslut. Kursen ger dig också en modell som minimerar risken att räkna fel, samtidigt som du får de verktyg som behövs för att effektivt ta fram rätt pris.

Kursinnehåll

 • Företagsstrategi och affärsidé
 • Vem gör och ansvarar för vad?
 • Hur planerar du din tid?
 • Förfrågningsunderlaget
 • Ekonomi
 • Anbudsprocessen
 • Ritningar
 • AB04/ABT06 ur en kalkylators synvinkel
 • Privatpersoner
 • Förhandlingsteknik

Genomförande

Kursen omfattar föreläsningar liksom samtal och diskussioner. Allt genomförs med öppenhet, högt i tak och med målsättningen att varje deltagande kalkylator ska förbättra sin strategiska förmåga samt öka antalet vunna affärer.