Ordförandekonferens 2019

Plåt & Ventföretagens årliga ordförandekonferens genomförs denna gång den 9-10 oktober på Näsby Slott strax utanför Stockholm.

Inbjudan riktar sig till ordförande eller annan lämplig person inom lokalföreningens styrelse, Plåt & Ventföretagens styrelse, förtroendevalda revisorer, valberedningen och framtidsgruppen. De lokalföreningar som har en representant i förbundsstyrelserna får utse ytterligare en person att delta i konferensen. 

Ett mer detaljerat program kommer att skickas senare. 

 

Resan bokas via Scanwold
Kontaktperson: Camilla Olsson
Tel: 08-475 00 40
E-post: camilla.olsson@scanwold.se

 

Sista anmälningdag är torsdag den 19 september.