Ordförandekonferens 2021

Plåt & Ventföretagens årliga ordförandekonferens genomförs denna gång den 13-14 oktober på Stora Brännbo Konferens & Hotell i Sigtuna nära Arlanda.

Inbjudan riktar sig till ordförande eller annan lämplig person inom lokalföreningens styrelse, Plåt & Ventföretagens styrelse, förtroendevalda revisorer, valberedningen samt sammankallande i sektionerna. De lokalföreningar som har en representant i förbundsstyrelsen får utse ytterligare en person att delta i konferensen. 

Här hittar du dagordningen

Resan bokas via Scanworld
Kontaktperson: Margareta Dahl
Tel: 08-475 00 40
E-post: margareta.dahl@scanworld.se

Sista anmälningdag är den 8 september.