Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Administratörsnätverket

Nätverket riktar sig till de befattningshavare som fungerar som en sorts spindel i nätet på företaget som både vill bolla frågor och kompetensutveckla sig på områden som rör tjänsten eller den personliga utvecklingen.

Datum
 • Göteborg - kl 08:30-16:00

  10 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-01-23

  Anmäl dig här ›
 • Malmö - kl 08:30-16:00

  14 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-01-30

  Anmäl dig här ›
 • Stockholm - kl 08:30-16:00

  13 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-01-22

  Anmäl dig här ›
 • Göteborg - kl 08:30-16:00

  20 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-04-07

  Anmäl dig här ›
 • Malmö - kl 08:30-16:00

  20 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-04-08

  Anmäl dig här ›
 • Stockholm - kl 08:30-16:00

  20 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-04-24

  Anmäl dig här ›
 • Malmö - kl 08:30-16:00

  20 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-08-03

  Anmäl dig här ›
 • Göteborg - kl 08:30-16:00

  20 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-08-04

  Anmäl dig här ›
 • Stockholm - kl 08:30-16:00

  20 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-08-27

  Anmäl dig här ›
 • Göteborg - kl 08:30-16:00

  20 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-10-13

  Anmäl dig här ›
 • Malmö - kl 08:30-16:00

  20 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-10-14

  Anmäl dig här ›
 • Stockholm - kl 08:30-16:00

  20 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2019-10-22

  Anmäl dig här ›

Är du en företagare som själv måste sätta dig in i personalfrågor, kollektivavtal, skatteregler och lönekörningar? Eller är du administratör och har alla dessa frågor på ditt bord? Undrar du hur andra har löst den här typen av frågor som du brottas med?


Oavsett om det står allt-i-allo, VD eller ekonomiansvarig på ditt visitkort tycker vi på Plåt & Ventföretagen att den roll du har, som spindeln i nätet på företaget behöver uppmärksammas. Vi har därför beslutat att skapa ett nätverk för er. Nätverket syftar till att ge möjlighet till att dela med sig och att få lära av andras erfarenheter. Varför sitta själv och försöka uppfinna hjulet när någon annan kanske redan har gjort det?

Vi tänker oss ett nätverk där vi träffas ett par gånger per år. Ibland på ett frukostmöte, ibland på en heldagsträff och någon gång kanske en kortare resa. I nätverket tar vi upp frågor som är aktuella i din vardag. Det kan vara alltifrån hårda frågor som personalfrågor, skatter och ekonomi till mjuka frågor som personlig utveckling för dig i din yrkesroll.

Fokus under vår första träff blir att lära känna varandra och diskutera vad ett nätverk skulle kunna ge er.

Nätverket riktar sig till de befattningshavare som fungerar som en sorts spindel i nätet på företaget och som både vill bolla frågor och kompetensutveckla sig på områden som rör tjänsten eller den personliga utvecklingen.

Malmö den 15 november
Tema - Kommunikation

Förmågan att kommunicera framgångsrikt är viktigare idag än någonsin tidigare och lägger grunden till din framgång

AGENDA

 • Självinsikt - Hur upplevs du av andra?
 • Grundläggande förståelse för personligheter
 • Din personliga analys, DISC-analys - röd, gul, grön eller blå person?
 • Förståelse för andra
 • Kommunikationsstilar
 • Grunderna i kommunikationsteori
 • Feedback-Kultur
 • Verktyg och modeller
 • Övningar


Resultatet blir att du skaffar dig verktyg till vad som krävs för att nå fram till andra människor och du blir en bättre ledare av dig sälv och andra.

Dagen innehåller korta teoripass och sedan praktiska övningar så att dina kunskaper verkligen blir användbara.

 

Göteborg den 22 november
Tema - Misskötsamhet