Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Administratörsnätverket

Nätverket riktar sig till de befattningshavare som fungerar som en sorts spindel i nätet på företaget som både vill bolla frågor och kompetensutveckla sig på områden som rör tjänsten eller den personliga utvecklingen.

Datum
 • Malmö - kl 08:30-16:00

  20 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2020-04-26

  Anmäl dig här ›
 • Linköping - kl 08:30-16:00

  14 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2020-04-27

  Anmäl dig här ›
 • Göteborg - kl 08:30-16:00

  19 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2020-04-27

  Anmäl dig här ›
 • Stockholm - kl 08:30-16:00

  18 platser kvar (totalt 30 platser)

  Sista anmälningsdag: 2020-04-29

  Anmäl dig här ›
 • Malmö - kl 08:30-16:00

  20 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2020-08-01

  Anmäl dig här ›
 • Stockholm - kl 08:30-16:00

  17 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2020-08-25

  Anmäl dig här ›
 • Malmö - kl 08:30-16:00

  20 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2020-10-03

  Anmäl dig här ›
 • Stockholm - kl 08:30-16:00

  17 platser kvar (totalt 20 platser)

  Sista anmälningsdag: 2020-10-27

  Anmäl dig här ›

Är du en företagare som själv måste sätta dig in i personalfrågor, kollektivavtal, skatteregler och lönekörningar? Eller är du administratör och har alla dessa frågor på ditt bord? Undrar du hur andra har löst den här typen av frågor som du brottas med?

Oavsett om det står allt-i-allo, VD eller ekonomiansvarig på ditt visitkort tycker vi på Plåt & Ventföretagen att den roll du har, som spindeln i nätet på företaget behöver uppmärksammas. Vi har därför beslutat att skapa ett nätverk för er. Nätverket syftar till att ge möjlighet till att dela med sig och att få lära av andras erfarenheter. Varför sitta själv och försöka uppfinna hjulet när någon annan kanske redan har gjort det?

Vi tänker oss ett nätverk där vi träffas ett par gånger per år. Ibland på ett frukostmöte, ibland på en heldagsträff och någon gång kanske en kortare resa. I nätverket tar vi upp frågor som är aktuella i din vardag. Det kan vara alltifrån hårda frågor som personalfrågor, skatter och ekonomi till mjuka frågor som personlig utveckling för dig i din yrkesroll.

Fokus under vår första träff blir att lära känna varandra och diskutera vad ett nätverk skulle kunna ge er.

Nätverket riktar sig till de befattningshavare som fungerar som en sorts spindel i nätet på företaget och som både vill bolla frågor och kompetensutveckla sig på områden som rör tjänsten eller den personliga utvecklingen.

Datum och Tema för varje träff beslutas gemensamt i gruppen.
Tema för nästkommande träff beslutas vid varje mötestillfälle.
Nedan ser du kommande datum som är bokade för respektive nätverk.

Det går bra att redan nu gå in och anmäla sig till kommande tillfällen, på anmälningslänkarna ovan, även om inte Temat är beslutat ännu.


Göteborg - Datum & Tema
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

27 maj   Lönsamt företagande med Patrik Carlén från förbundet
   
8 sep Avtalsinformation
   
9 nov
Konsumententreprenad med Johan Edward från förbundet

 

Malmö - Datum & Tema
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

26 maj   Förmiddagen - Projektportalen
  Projektportalen informerar (Martin Ahlström)
   
  Eftermiddagen
 

Aktuella förhandlingsfrågor samt "Individuell lön och Lönepolicy" (Anita Hagelin)

Lön är ett sätt att motivera. Men medarbetare behöver också förstå företagets mål och hur de kan bidra till målet.

Arbetsgivaren måste vara tydlig med hur lönesättningen och löneprocessen går till, vilka kriterier som ligger till grund för prestationsbedömningen och hur man kan påverka lönen.

Hur når ni dit? Vi går igenom processen från idé till resultat.

   
1 sep  Tema beslutas gemensamt på träffen innan
   
3 nov Tema beslutas gemensamt på träffen innan

 

Stockholm - Datum & Tema
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

29 maj  Kriminalitet i byggbranschen
   
25 sep Avtalsinformation
   
27 nov Tema beslutas gemensamt på träffen innan

 

Linköping - Datum & Tema
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *            

27 maj  Entreprenadjuridik med Johan Edward från förbundet
   
26 aug  Tema beslutas gemensamt på träffen innan
   
25 nov Tema beslutas gemensamt på träffen innan