Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Administratörsnätverket

Nätverket riktar sig till de befattningshavare som fungerar som en sorts spindel i nätet på företaget som både vill bolla frågor och kompetensutveckla sig på områden som rör tjänsten eller den personliga utvecklingen.

Är du en företagare som själv måste sätta dig in i personalfrågor, kollektivavtal, skatteregler och lönekörningar? Eller är du administratör och har alla dessa frågor på ditt bord? Undrar du hur andra har löst den här typen av frågor som du brottas med?

Oavsett om det står allt-i-allo, VD eller ekonomiansvarig på ditt visitkort tycker vi på Plåt & Ventföretagen att den roll du har, som spindeln i nätet på företaget behöver uppmärksammas. Vi har därför skapat ett nätverk för dig. Nätverket syftar till att ge möjlighet till att dela med sig och att få lära av andras erfarenheter. Varför sitta själv och försöka uppfinna hjulet när någon annan kanske redan har gjort det?

Nätverket träffas ett par gånger per år. Ibland på ett frukostmöte, ibland på en heldagsträff och någon gång kanske en kortare resa. I nätverket tar vi upp frågor som är aktuella i din vardag. Det kan vara alltifrån hårda frågor som personalfrågor, skatter och ekonomi till mjuka frågor som personlig utveckling för dig i din yrkesroll.

 

Nu kan vi äntligen presentera innehållet för Administratörsnätverkets träff i höst. Ni kommer få förmånen att träffa Säkra men även Plåt & Ventbyrån, PVYN och Plåt & Ventbyråns branschskola. Nedan finner ni vad de kommer prata och informera om.
Hoppas att vi ses!

 

Plåt & Ventbyrån, PVYN (Plåt & Vent Yrkesnämnd*)  och Plåt & Ventbyråns branschskola:

  • Våra uppdrag.
  • Hur innehåll och upplägg i utbildningarna ser ut nu och hur de kommer att förändras
  • Handledarrollen och vad man kan förvänta sig av en gymnasieelev respektive en elev på yrkesvux eller arbetsmarknadsutbildning.
  • Samarbete mellan skola och företag, hur företagen kan påverka och varför det är en bra idé att ha kontakter med skolor.

 

Säkra:

  • Vilka är dom vanligaste missarna i försäkringsskyddet?
  • Hur skall jag tyda beställarens krav i AF-delen?
  • Vilken är egentligen den bästa motorfordonsförsäkringen?
  • Är verkligen alla på företaget försäkrade?
  • Vi ger dig verktyg för att se till så att ert företag blir rätt försäkrat till rätt pris och informerar om praktiska tips.

 

Plåt & Vent Yrkesnämnd

Plåt & Vent Yrkesnämnd, utgör ett samarbetsorgan för yrkesutbildning vars verksamhet är reglerad i kollektivavtal och stadgar mellan Plåt & Ventföretagen och Byggnads. PVF Plåt & Vent Yrkesnämnd, har till uppgift att utöva tillsyn och främja utvecklingen av yrkesutbildningen inom branschen.