Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Administratörsnätverket

Nätverket riktar sig till de befattningshavare som fungerar som en sorts spindel i nätet på företaget som både vill bolla frågor och kompetensutveckla sig på områden som rör tjänsten eller den personliga utvecklingen.

Är du en företagare som själv måste sätta dig in i personalfrågor, kollektivavtal, skatteregler och lönekörningar? Eller är du administratör och har alla dessa frågor på ditt bord? Undrar du hur andra har löst den här typen av frågor som du brottas med?


Oavsett om det står allt-i-allo, VD eller ekonomiansvarig på ditt visitkort tycker vi på Plåt & Ventföretagen att den roll du har, som spindeln i nätet på företaget behöver uppmärksammas. Vi har därför beslutat att skapa ett nätverk för er. Nätverket syftar till att ge möjlighet till att dela med sig och att få lära av andras erfarenheter. Varför sitta själv och försöka uppfinna hjulet när någon annan kanske redan har gjort det?

Vi tänker oss ett nätverk där vi träffas ett par gånger per år. Ibland på ett frukostmöte, ibland på en heldagsträff och någon gång kanske en kortare resa. I nätverket tar vi upp frågor som är aktuella i din vardag. Det kan vara alltifrån hårda frågor som personalfrågor, skatter och ekonomi till mjuka frågor som personlig utveckling för dig i din yrkesroll.

Fokus under vår första träff blir att lära känna varandra och diskutera vad ett nätverk skulle kunna ge er.

Nätverket riktar sig till de befattningshavare som fungerar som en sorts spindel i nätet på företaget och som både vill bolla frågor och kompetensutveckla sig på områden som rör tjänsten eller den personliga utvecklingen.

Datum och Tema för varje träff beslutas gemensamt i gruppen.
Tema för nästkommande träff beslutas vid varje mötestillfälle.
Nedan ser du kommande datum som är bokade för respektive nätverk.
Det går bra att redan nu gå in och anmäla sig till kommande tillfällen, på anmälningslänkarna ovan, även om inte Temat är beslutat ännu.


Göteborg - Datum & Tema
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
13 nov    Förmiddagen - Skatteverket                
                - Resekostnadsersättning, när är den skattefri eller skattepliktig?                 - Vad gäller rörande bil-och drivmedelsförmåner?                
                - Varför är det så viktigt med en korrekt ifylld körjournal?                
                - När är ett traktamente skattefritt eller skattepliktigt?                
                - Vilka krav ställs på arbetsgivaren och vad är konsekvensen om                   man gör fel?

                Eftermiddagen - Förbundets förhandlingschef Anita Hagelin 
                Reseregler i Plåt & Ventavtalet & Tjänstemannaavtalet                  Focus på dagliga resor, men även regler kring traktamenten

24 feb    Tema beslutas gemensamt på träffen innan

 

Malmö - Datum & Tema
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
14 nov    Förmiddagen - Skatteverket
                - Resekostnadsersättning, när är den skattefri eller skattepliktig?
                - Vad gäller rörande bil-och drivmedelsförmåner?
                - Varför är det så viktigt med en korrekt ifylld körjournal?
                - När är ett traktamente skattefritt eller skattepliktigt?
                - Vilka krav ställs på arbetsgivaren och vad är konsekvensen om
                  man gör fel?

                Eftermiddagen - Förbundets förhandlingschef Anita Hagelin
                Reseregler i Plåt & Ventavtalet & Tjänstemannaavtalet 
                Focus på dagliga resor, men även regler kring traktamenten

 11 feb   Tema beslutas gemensamt på träffen innan

 

Stockholm - Datum & Tema
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

22 nov    Förmiddagen - Skatteverket                
               - Resekostnadsersättning, när är den skattefri eller skattepliktig?  
               - Vad gäller rörande bil-och drivmedelsförmåner?
               - Varför är det så viktigt med en korrekt ifylld körjournal?                
               - När är ett traktamente skattefritt eller skattepliktigt?                
               - Vilka krav ställs på arbetsgivaren och vad är konsekvensen om                   man gör fel?

                Eftermiddagen - Förbundets förhandlingschef Anita Hagelin                 Reseregler i Plåt & Ventavtalet & Tjänstemannaavtalet                  Focus på dagliga resor, men även regler kring traktamenten

14 feb    Tema beslutas gemensamt på träffen innan

 

Linköping - Datum & Tema

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

21 nov    Tema kommunikation med Lotta Broberg: 
                Färgspråket, en metod för att sortera olikheter inom kommunikation 

26 feb    Tema beslutas gemensamt på träffen innan