Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Framtidsgruppen - Personlig utveckling & Ledarskap

Framtidsgruppen är till för medlemmar i Plåt & Ventföretagen som är företagsledare, delägare eller liknande befattning inom plåtslageri eller ventilation. Framtidsgruppen samlas vid sex gemensamma tillfällen för en ledarutbildning.

Syftet med nätverket är att bidra till medlemmarnas kompetensutveckling, ge inspiration och motivation i deltagarnas ledarskap och ett bredare nätverk. För att maximera din resa ytligare ingår dessutom personlig coachning. Coachningen är en så kallad katalyserande coachning som handlar om att hjälpa människor att hitta sina egna svar på vad de vill, och vad som ska till för att de ska kunna komma dit de vill och sen att få det gjort. Coachningen erbjuds både under och efter utbildningen för att hjälpa dig att verkligen maximera din personliga utveckling.

De sex kurstillfällena har alla varsitt tema och innehåller moment som effektiv kommunikation, resultatorienterat ledarskap, presentationsteknik, beslutsprocesser och invändningshantering ("verbal judo"). Vid sista tillfället sker även en diplomering som bygger på att var och en håller en kort presentation kring hur de har uppfattat kursen och sin egen utveckling under den. Denna presentation hålls inför förbundsstyrelsen som ett led i examinationen.

Alla övningar under kursen kommer att utgå från deltagarnas egna förutsättningar och exempel från deras arbetsdag. Det är en mycket praktiskt inriktad utbildning. Utbildningen leds av Patrik Calén.

Kursdeltagarnas synpunkter om kursen

I Plåt & Vent Magasinet har vi skrivit flera artiklar om Framtidsgruppen, här är ett urval:

Boende och resa

Boende och resa till kurstillfällena betalas av deltagaren, däremot bjuder Plåt & Ventföretagen på kursavgifterna. Alla kurstillfällen hålls i Stockholm. Anmälan till den första träffen leder automatiskt till en anmälan till kursens alla sex delar. Anmälan är bindande.

Kursdatum 2023:

19 oktober 2023

14 november 2023

5 december 2023

16 januari 2024

6 februari 2024

Diplomering - 14 mars 2024

Alla deltagare bokar och betalar själva sitt boende men vi kan rekommendera:
Radisson Blu Waterfront Hotel
Adress: Nils Ericsons Plan 4, 111 64 Stockholm
Telefon: 08-505 060 00