Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Framtidsgruppen - Ledarskap

Framtidsgruppen är till för medlemmar i Plåt & Ventföretagen som är företagsledare, delägare eller liknande befattning inom plåtslageri eller ventilation. Från hösten 2018 har Framtidsgruppen ett nytt upplägg där gruppen samlas vid sex gemensamma tillfällen för en ledarutbildning.

Syfte med nätverket är att bidra till medlemmarnas kompetensutveckling, ge inspiration och motivation i deltagarnas ledarskap och ett bredare nätverk. För att maximera din resa ytligare ingår dessutom personlig coachning. Coachningen är en så kallad katalyserande coachning som handlar om att hjälpa människor att hitta sina egna svar på vad de vill, och vad som ska till för att de ska kunna komma dit de vill och sen att få det gjort. Coachningen erbjuds både under och efter utbildningen för att hjälpa dig att verkligen maximera din personliga utveckling.

 

De sex kurstillfällena har alla varsitt tema och innehåller moment som effektiv kommunikation, resultatorienterat ledarsakp, presentationsteknik, beslutsprocesser och invändningshantering ("verbal judo"). Vid sista tillfället sker även en diplomering som bygger på att var och en håller en kort presentation kring hur de har uppfattat kursen och sin egen utveckling under den. Denna presentation hålls inför förbundsstyrelsen som ett led i examinationen.

Alla övningar under kursen kommer att utgå från deltagarnas egna förutsättningar och exempel från deras arbetsdag. Det är en mycket praktiskt inriktad utbildning. Utbildningen leds av Kjell-Åke Frygård som ingår i nätverket EQP Business School. Han har lång erfarenhet av ledaskapsutbildning och har själv suttit i ledande positioner i över 20 år. Idag utbildar han chefer och ledare med hjälp av EQP:s ledarskapskoncept som kallas "Resultatorienterat ledarskap" och som han varit delaktig i att skapa.

Boende och resa till kurstillfällena betalas av deltagaren, däremot bjuder Plåt & Ventföretagen på kursavgifterna. Anmälan till den första träffen leder automatiskt till en anmälan till kursens alla sex delar. Anmälan är bindande.

Nya kursdatum kommer innom kort.

 

Intresseanmälan görs till:

Patrik Calén
Plåt & Ventföretagen
E-post: patrik.calen@pvforetagen.se
Telefon: 031-62 94 25