Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen är till för medlemmar i Plåt & Ventföretagen som är företagsledare, delägare eller liknande befattning inom plåtslageri eller ventilation. Från hösten 2018 har Framtidsgruppen ett nytt upplägg där gruppen samlas vid sex gemensamma tillfällen för en ledarutbildning.

I november 2018 är det dags för den första kullen att delta i det nya konceptet för Framtidsgruppen, där gruppen samlas sex gånger mellan november och mars. Syfte med nätverket är att bidra till medlemmarnas kompetensutveckling, ge inspiration och motivation i deltagarnas ledarskap och ett bredare nätverk.

De sex kurstillfällena har alla varsitt tema och innehåller moment som effektiv kommunikation, resultatorienterat ledarsakp, presentationsteknik, beslutsprocesser och invändningshantering ("verbal judo"). Vid sista tillfället sker även en diplomering som bygger på att var och en håller en kort presentation kring hur de har uppfattat kursen och sin egen utveckling under den. Denna presentation hålls inför förbundsstyrelsen som ett led i examinationen.

Alla övningar under kursen kommer att utgå från deltagarnas egna förutsättningar och exempel från deras arbetsdag. Det är en mycket praktiskt inriktad utbildning. Utbildningen leds av Kjell-Åke Frygård som ingår i nätverket EQP Business School. Han har lång erfarenhet av ledaskapsutbildning och har själv suttit i ledande positioner i över 20 år. Idag utbildar han chefer och ledare med hjälp av EQP:s ledarskapskoncept som kallas "Resultatorienterat ledarskap" och som han varit delaktig i att skapa.

Boende och resa till kurstillfällena betalas av deltagaren, däremot bjuder Plåt & Ventföretagen på kursavgifterna. Alla kurstillfällen hålls i Göteborg. Anmälan till den första träffen leder automatiskt till en anmälan till kursens alla sex delar. Anmälan är bindande.

Kursdatum:

30 oktober 2018

12 december 2018

15 januari 2019

5 feburari 2019

27 februari 2019

20 mars 2019