Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Lönsamt företagande

Är beläggningen tillräcklig den närmaste tiden?
Får vi in tillräckligt med pengar?
Var tjänar vi pengarna, egentligen?
Och varför förlorar vi dem?
Frågorna hopar sig och det blir svårt att lyfta blicken och ta itu med just dem som gäller företagets framtid. Men kanske kan Plåt & Ventföretagens kurs "Lönsamt företagande" ge svaren.

Datum
  • Stockholm - kl 10:00-16:00

    19 platser kvar (totalt 20 platser)

    Sista anmälningsdag: 2022-02-28

    Anmäl dig här ›

 

För att öka medlemmarnas förståelse och kunskap om det egna företagets problem och framtidsmöjligheterna bjuder Plåt & Ventföretagen in till en intensiv tvådagarskurs i företagsutveckling.

– Målsättningen är att du under dessa dagar ska få hjälp med att få ett samlat grepp om ditt företag, sortera upp problemen och behandla dem i rätt ordning. På så sätt hoppas vi detta ska bidra till att förbättra ditt företags lönsamhet, säger Thomas Andersson, föreläsare.

Thomas har tidigare genomfört utbildningar med liknande teman. Och nu har alltså Plåt & Ventföretagen tagit initiativ till att starta kursen "Lönsamt företagande", med ett innehåll skräddarsytt för förbundets medlemmar.

Temperaturmätare på företaget
– Vi kommer att arbeta med checklistor som syftar till att ge en bedömning av ditt företags verksamhet. Urvalet av frågor är sådana att svaren tillsammans kommer att ge dig en bild av ditt företags starka och svaga sidor. Du får en temperaturmätare på ditt företag. Något som i sin tur kommer att ge dig idéer till konkreta åtgärder och funderingar kring ditt företags fortsatta verksamhet, beskriver Thomas Andersson.

Utbildningsmaterialet är upplagt så att kursdeltagaren ska kunna arbeta ensam med det. Men eftersom en genomgång ger ännu mer om man arbetar i grupp kommer utbildningen att ske i gruppform. I grupperna får deltagarna möjlighet att utbyta tankar och idéer samt ge synpunkter och förslag.

– Vi kommer att behandla frågor som sätter igång tankeverksamheten under rubriker som tjänster, försäljning, planering, personal, rutiner, ekonomisk styrning och ledning. Frågor som kretsar kring de fortsatta målen och verksamheten och som är centrala för varje företag.

– Jag hoppas att medlemmarna önskar genomgå denna utbildning för att lyfta sitt företag. När de två dagarna är över kommer de företag som önskar att erbjudas en uppföljning, där du kan få hjälp med att upprätta en skarp handlingsplan. Kursledningen kommer då hjälpa dig med metodik och finnas med och tjäna som bollplank.

Några röster om kursen


__________________________________________________________

FAKTA – "Lönsamt företagande"

Kursledning:
Thomas Andersson, anlitad föreläsare i affärsjuridik och affärsmannaskap med målsättningen att förbättra företagets lönsamhet.

Patrik Calen, tidigare kalkylator, i dag ansvarig för PV Kalkyl och företagsrådgivare.

Kursens omfattning:
Två dagar.

__________________________________________________________