Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

Uppföljning - Lönsamt företagande

Kursen är för dig och ditt företag som tidigare gått kursen "Lönsamt företagande".

Datum
  • Göteborg - kl 09:00-15:00

    15 platser kvar (totalt 15 platser)

    Sista anmälningsdag: 2024-10-15

    Anmäl dig här ›

För en företagsledare finns det ingen examensdag. För att utveckla sitt företag gäller det att hela tiden verka för och fråga sig hur man kan skapa en verksamhet som upplevs som bättre.

”Att vara bra är inte bra om bättre är vad som krävs”

För dig och ditt företag som tidigare gått kursen ”Lönsamt företagande” kommer vi under denna dag gå igenom vad som hänt sedan sist samt utvärdera den handlingsplan som senast upprättades av er. Om ni inte haft möjlighet att arbeta igenom er plan kommer det ges plats för funderingar, att lyfta blicken, bedöma ert nuläge och uppdatera er plan för 2024.

Inte minst viktigt, då vi idag har en fallande köpkraft hos hushållen, tredubblade bostadsräntor, ökade byggkostnader och en kärvande finansiering som leder till att bostadsbyggandet faller. En omsvängning som nu måste hanteras då ordermixen ändras och konkurrensen ökar mellan företagen. En utmaning som innebär att varje företag måste se över sin bemanning och på nytt värdera sin planläggning.

Med detta sagt kommer vi under denna dag behandla frågor som skall ge en bild av ert företags starka och svaga sidor. Ett underlag som i sin tur bör ge idéer till konkreta åtgärder och funderingar kring ditt företags fortsatta kurs. Ni upprättar en handlingsplan med val av åtgärder som ni kan påverka i rätt riktning samt inte minst kommer behandlas er budget för kommande år samt för er uppföljning tar vi fram ett urval av nyckeltal.

Målsättningen med denna dag är således, att ni skall göras redo för att med rätt val av strategi möta 2024 och då med fortsatt god lönsamhet.