Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

PV Företagen LIVE - WEBBINARIUM

Välkommen till förbundets digitala informationsträffar: PV Företagen Live! Här ges information om aktuella ämnen och alla medlemmar har möjlighet att ställa frågor.

 

Webbinarium - Plåt & Ventföretagen Live
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Tema 23 juni:
  • Jämkning av materialpriser enligt AB 04 / ABT 06 och entreprenadindex med Johan Edward, entreprenadjurist


På kort tid har materialpriser ökat kraftigt och många leverantörer har också aviserat om framtida prisökningar. På webbinariet PV Företagen Live behandlas vad som krävs för att materialpriser ska kunna jämkas enligt AB 04, ABT 06, ABM 07 och entreprenadindex.

Chattfunktion för era frågor.

 
Länk till personlig inloggning kommer i kallelsen!