Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

PV Företagen LIVE - WEBBINARIUM

Välkommen till förbundets digitala informationsträffar: PV Företagen Live! Här ges information om aktuella ämnen och alla medlemmar har möjlighet att ställa frågor.

 

Program 23 mars 2023:


Ekonomiska problem och risker vid obestånd – några kommentarer från en praktiker”

Hur kan du som företagare agera för att minska de risker som uppkommer för företaget när konjunkturen viker ner? Vad kan du som leverantör göra när en beställare kommer på obestånd eller när företaget drabbas av en stor kundförlust som riskerar att radera ut det egna kapitalet? Vilka åtgärder kan vidtas för att minska risken för personligt betalningsansvar som ställföreträdare eller ägare för bolagets skulder när verksamheten går sämre? 

Detta är några av de frågor som kommer att beröras under ett kommande webinarium då Mathias Winge som har över tjugo års erfarenhet från obestånds-, rekonstruktions- och konkursfrågor kommer att komma med praktiska tips och råd om hur ett företag bör agera i olika situationer som kan följa på ett sämre ekonomiskt klimat för företagen. Mathias är en erfaren konkursförvaltare som har förvaltat hundratals konkurser, författat ett flertal artiklar och löpande håller seminarier inom sitt verksamhetsområde. Mathias är även vice ordförande för Rekonstruktör- och konkursförvaltarkollegiet i Sverige - REKON.”

 

Chattfunktion för era frågor.

 
Länk till personlig inloggning kommer i kallelsen!