Endast för medlemmar i Plåt & Ventföretagen

PV Företagen LIVE - WEBBINARIUM

Välkommen till förbundets digitala informationsträffar: PV Företagen Live! Här ges information om aktuella ämnen och alla medlemmar har möjlighet att ställa frågor.

 

Program 11 oktober 2022:

  • Niklas Angelöf, utbildningsrådgivare plåtslageri på Plåt & Ventbyrån, berättar om vad du ska tänka på när du är handledare och praktisk hjälp som Plåt & Ventbyrån erbjuder som deras handledarguide.
  • Mathias Mattsson, vd på medlemsföretaget Pogab, berättar hur de arbetar med rekrytering och lärlingar. 
  • Hans Eriksson, biträdande förhandlingschef på Plåt & Ventföretagen, berättar om utbildningsavtalet, lärlingspremien som företag kan få om de tar emot och utbildar lärlingar samt yrkesexamen.

Webbinariet slutar innan kl.09:00 så att ni som är anmälda till webbutbildningen Entreprenadrätt - AB 04 och ABT 06 hinner ansluta till den.

OBS!
11 oktober startar vi kl.08:00 och avslutar kl. 08:55 

 

Chattfunktion för era frågor.

 
Länk till personlig inloggning kommer i kallelsen!