Mät rätt - injusteringsutbildning - WEBBUTBILDNING

Den här webbaserade utbildningen ger de kunskaper man behöver för att bli kunnig inom luftflödesmätning och injustering, och därefter genom vardaglig praktisk erfarenhet framgångsrikt kunna utföra injustering av ventilationssystem i olika typer av byggnader.


Webbutbildningen är uppdelad i nio kapitel och innehållet är uppbyggt av text, bild, film och nedladdningsbart material. Man kan enkelt ta del av utbildnigen via datorn, läsplattan eller smartphone. 

Kapitel 1 Grundmatematik
Kapitel 2 Branschmatematik
Kapitel 3 Ventilationskunskaper
Kapitel 4 Luftbehandlingskomponenter
Kapitel 5 Mätning
Kapitel 6 Injustering
Kapitel 7 Läckagemätning
Kapitel 8 Inneklimat och energi
Kapitel 9 Lagar och föreskrifter


I utbildningen ingår även instuderingsfrågor. 

För att enkelt kunna tillgodogöra sig utbildningen underlättar det om man har arbetat en tid inom branschen, kanske som montör eller biträdande vid mätning eller injustering. Men det är inget krav, eftersom detta är en grundutbildning så fungerar den även om man är helt oerfaren, det tar kanske bara lite längre tid.