PVF Yrke & Utbildning

PVF Yrke & Utbildning är plåtslageri- och ventilationsbranschens egen organisation för utbildning och rekrytering.

 PVF ägs gemensamt av Plåt & Ventföretagen och Byggnads.

Klicka på länken till höger för att läsa mer om PVF Yrke & Utbildning.