Plåt & Ventföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisationen för plåtslageri, ventilation och stål- & lättbyggnad.

  • Nu är Framtidsgruppen igång igen!
    Nu är Framtidsgruppen igång igen!

    I mitten av november arangerades ett möte med Framtidsgruppen. Ett satsning som förbundet gör för att samla nästa generations företagare inom våra branscher. Under 2017 planerar i Plåt & Ventföretagen att genomföra flera träffar. Klicka här för att läsa mer!