Plåt & Ventföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisationen för plåtslageri, ventilation och stål- & lättbyggnad.