Plåt & Ventföretagen, bransch- och arbetsgivarorganisationen för plåtslageri, ventilation och stål- & lättbyggnad.

  • Nytt arbetssätt för rådgivarna
    Nytt arbetssätt för rådgivarna

    Plåt & Ventföretagen har tagit fram ett nytt arbetssätt för förbundets företagsrådgivare. Huvudsyftet med det är att vi ska öka tillgängligheten för våra medlemmar samt att vi på ett mer effektivt sätt, ska kunna ge dig den service och rådgivning du behöver. Klicka här för att läsa mer!