Resor

Restids- och reskostnadsersättning regleras i Plåt- och Ventilationsavtalets § 7. 

Vid resor som företas utom ordinarie arbetstid till en tillfällig arbetsplats ska resvägen beräknas antingen från verkstaden eller från den anställdes bostad. Vad som ska vara utgångspunkten bestäms genom att en överenskommelse träffas mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.

Plåt & Ventföretagen har tagit fram en blankett för sådana överenskommelser. Blanketten är utformad så att en ny överenskommelse kan göras vid varje nytt projekt.