Avsluta medlemskap och överlåtelse

Information om vad som gäller vid avslutning av medlemskap eller om företaget vill överlåta sitt medlemskap till ett annat företag.

Avsluta ett medlemskap
Enligt Plåt & Ventföretagens stadgar (§ 30) upphör ett företags medlemskap i förbundet vid det hel eller halvårsskifte som inträffar näst efter sex månader vi mottagit begäran om utträde.

Att avsluta medlemskapet görs skriftligen med namn, kontakuppgifter samt organisationsnummer. Blanketten kan du ladda ned till höger.

Uppsägan skickas till:
Plåt & Ventföretagen
Box 372
112 27 Stockholm

Uppsägningen kan även mejlas till Nikita Zabzine, administratör: nikita.zabzine@pvforetagen.se

Överlåtelse av medlemskap
Om du vill överlåta ditt medlemskap i samband med att du har sålt din verksamhet kan det nya företaget överta ditt medlemskap i Plåt & Ventföretagen. Överlåtelse av medlemskapet måste ske skriftligt och du behöver därför fylla i en överlåtelseblankett. För att få tillgång till överlåtelseblanketten mejla till Nikita Zabzine, administratör: nikita.zabzine@pvforetagen.se