Kurser & Aktiviteter

Här har vi samlat vårt kursutbud och aktiviteter

Förbundet har beslutat att genomföra fysiska utbildningar under hösten. Vi fortsätter att följa utveckling av situationen noga och utvärderar löpande beslutet om genomförandet av kurser/nätverksträffar utifrån detta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Här har vi samlat alla våra kurser & aktiviteter som förbundet arrangerar, det kan vara allt ifrån föreningsträffar på lokalnivå till den årliga kongressen och årsmötet.

Vår kursverksamhet riktar sig främst till våra medlemmar där vi erbjuder branschinriktade kurser till konkurrenskraftiga och subventionerade priser.

Vi ser gärna att våra lokalföreningar aktivt samverkar för att få ihop intresserade företag, så vi kan hjälpa er att arrangera kurser i er region.

Hantering av personuppgifter.

Nytt lägre kurspris från 1 januari 2020
Under 2019 har vi på förbundet arbetat mycket med att utveckla vårt kursutbud. Vi vill ge fler medlemmar möjlighet att upptäcka våra kurser och efter beslut i styrelsen genomför vi en satsning som innebär att alla kurser som anordnas i förbundets regi kostar 1 000 kronor per deltagare. Det här hoppas vi på sikt leder till en kompetenshöjning i branschen.

Kurskatalog 2020
I december 2019 skickade vi ut kurskatalog för 2020 där du hittar information om förbundets kurser och nätverk. Här hittar du en digital version av kurskatalogen.

Om du inte har fått katalogen, mejla medlem@pvforetagen.se så postar vi en till dig.