Medlemskap

Ett medlemskap i Plåt & Ventföretagen ger dig och din personal många fördelar.

Som medlem i Plåt & Ventföretagen har du rätt till stöd och hjälp i juridiska och arbetsrättsliga frågor och är automatiskt ansluten till de kollektivavtal som Plåt & Ventföretagen tecknar med motparterna på arbetstagarsidan.

Kollektivavtalen är överenskommelser mellan Plåt & Ventföretagen och de olika fackförbunden: Byggnads för kollektivet och Ledarna, Sveriges Ingenjörer och Unionen på tjänstemannasidan. Här förhandlas om vilka regler som skall gälla mellan arbetsgivare och arbetstagare på arbetsmarknaden i de olika branscher som Plåt & Ventföretagen representerar.

Ditt företag skall också teckna de försäkringar som gäller kollektivavtalsmässigt för den personal du har. Kollektivavtalen gör att du kan bedriva din verksamhet på ett tryggt och säkert sätt. Mer information om dessa försäkringar hittar du på Avtalats hemsida.

Vad ingår i medlemskapet förutom anslutning till kollektivavtalen?
När ditt företag är medlem i Plåt & Ventföretagen får du tillgång till all kunskap och service du kan behöva - allt samlat under ett och samma tak! Ett telefonsamtal bort finns vi för att stödja och hjälpa dig som företagare med allt från förhandlingshjälp, rådgivning i juridiska frågor, hjälp att tolka kollektivavtalen, till rena bransch- eller företagarfrågor.

Vad får jag mer ut av medlemskapet?

  • Full service i alla frågor som rör ditt arbetsgivaransvar och hjälp vid förhandlingar och tvister.
  • Rådgivning i bransch-, affärs- och entreprenadjuridiska frågor.
  • Bevakning och kursutbud för kompetensutveckling, yrkesutbildning och annan relevant utbildning.
  • Nätverk, bollplank, informationsträffar, intressegrupper både lokalt och centralt inom både företagande och branschfrågor. Plåt & Ventföretagen har cirka 900 medlemsföretag som ditt företag kan samverka med.
  • Arbetsgivarhandboken är ett verktyg som hjälper dig att enkelt och effektivt hantera arbetsrätt- och arbetsmiljöfrågor enligt gällande lagstiftning och våra kollektivavtal.
  • Kostnadsfria kreditupplysningar
  • Rabatter på en mängd tjänster och produkter (läs mer på sidan medlemsförmåner).

Varmt välkommen som medlem!