Plåt & Vent Magasinet

Plåt & Vent Magasinet, som grundades 1909, är Sveriges enda branschtidning som vänder sig till aktörer och intressenter inom byggnadsplåtslageri, ventilation samt lätt- och stålbyggnadsteknik.

Tidningen innehåller bland annat företagsporträtt, branschnyheter, byggteknik, företagarfrågor, nya produkter, aktuella byggen, forskning och utveckling, utbildning och rekrytering samt organisations- och avtalsfrågor.

Tidningen har en TS-upplaga på 2 400 och trycks i 3 000 exemplar. Den distribueras till samtliga medlemmar i Plåt & Ventföretagen samt till utvalda arkitektbyråer, byggföretag, fastighetsägare, skolor, kommuner och byggkonsulter.

Ägare: Plåt & Ventföretagen
Ansvarig utgivare: Jörgen Rasmusson
Chefredaktör: Tomas Skagerlind
Postadress: Box 372, 101 27 Stockholm
Telefon: 08-762 75 92
E-post: pvmagasinet@pvforetagen.se
Hemsida: http://pvmagasinet.se/