Plåt & Vent Magasinet

Plåt & Vent Magasinet är tidningen för företag inom byggplåt och ventilation.

Plåt & Vent Magasinet, som grundades 1909, är Sveriges enda branschtidning som vänder sig till aktörer och intressenter inom byggnadsplåtslageri, ventilation samt lätt- och stålbyggnadsteknik.
Klicka här för att komma till tidningens hemsida, pvmagasinet.se!

Tidningen innehåller bland annat företagsporträtt, branschnyheter, byggteknik, företagarfrågor, nya produkter, aktuella byggen, forskning och utveckling, utbildning och rekrytering samt organisations- och avtalsfrågor.

Tidningen har en TS-upplaga på 2 400 och trycks i 3 000 exemplar. Den distribueras till samtliga medlemmar i Plåt & Ventföretagen samt till utvalda arkitektbyråer, byggföretag, fastighetsägare, skolor, kommuner och byggkonsulter.

Ägare: Plåt & Ventföretagen
Ansvarig utgivare: Jörgen Rasmusson
Chefredaktör: Tomas Skagerlind
Postadress: Box 372, 101 27 Stockholm
Telefon: 08-762 75 92
E-post: pvmagasinet@pvforetagen.se
Hemsida: http://pvmagasinet.se/