Integritetspolicy

Personlig integritet är något Plåt & Ventföretagen anser är viktigt och vill beskydda. Vi vill därför alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd.

I vår integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontakta oss på info@pvforetagen.se.