Bli medlem

Du är varmt välkommen att bli medlem i Plåt & Ventföretagen! Det du behöver göra för att bli medlem är att:

  • Fylla i inträdesansökan
  • Bifogar registreringsbevis från Bolagsverket
  • Registerutdrag från Skatteverket med korrekta SNI-koder 43.222 och/eller 43.911
  • Och/eller eventuella kommentarer, intyg eller dylikt som kan hjälpa företaget att bli godkända medlemmar

Plåt & Ventföretagen följer upp ärendet och inträdersansökan granskas av den lokala föreningen i den region som du tillhör. Beräknad svarstid på din ansökan är tio arbetsdagar.

Har du frågor angående inträdesansökan, så kan du kontakta vår medlemsadministratör Nikita Zabzine: nikita.zabzine@pvforetagen.se

Efter att ansökan är inskickad får du svar från medlemsadministratören om ditt företag ett av följande beslut: 

  • Medlemskap
  • Provmedlemskap
  • Avslag på medlemskap

Läs gärna igenom förbundets stadgar när du ansöker om medlemskap. Medlemskapet i Plåt & Ventföretagen ingår även att ditt företag blir medlem i Svenskt Näringsliv.

Etiska regler och kvalitetskriterier
Ett medlemskap i Plåt & Ventföretagen kan enligt förbundets stadgar "beviljas företag som utövar verksamhet inom byggnadsplåtslageri, ventilation, lättbyggnad, plåtbearbetning eller liknande och idkar därmed förenlig verksamhet".

Inträdesansökan kan ske så snart företaget är registrerat och kan uppvisa handlingar som visar att verksamhetens inriktning stämmer med policyreglerna i övrigt.

Om företaget är nyetablerat är det speciellt viktigt att kontrollera vilka förutsättningar företaget har för att bedriva plåtslageri- eller ventilationsverksamhet. Här skall beaktas om branschkännedom, branschvana eller allmänna affärsmässiga förutsättningar finns.

Mer information finns i de etiska reglerna och kvalitetskriterierna till höger.