Bli medlem

Innan du ansöker om ett medlemskap i Plåt & Ventföretagen bör du ta del av Plåt & Ventföretagens stadgar du hittar på denna sida. Medlemskapet i Plåt & Ventföretagen innebär även att ditt företag blir medlem i Svenskt Näringsliv.

Det första du behöver göra är att fylla i en inträdesansökan för medlemskap hos Plåt & Ventföretagen. 

Stadgarna och blanketten för ansökan hittar du här till höger.

Innan du ansöker om ett medlemskap i Plåt & Ventföretagen bör du ha tagit del av PVföretagen:s stadgar samt information om Personuppgiftslagen (PUL) som du hittar på denna sida. Medlemskapet innebär även att ditt företag blir medlem i Svenskt Näringsliv.

Det första du behöver göra är att fylla i en inträdesansökan för medlemskap hos Plåt & Ventföretagen.

Skicka in inträdesansökan till:
Plåt & Ventföretagen
Box 372
101 27 Stockholm

Alternativt mejla inträdesansökan till Sofia Gustafsson, sofia.gustafsson@pvforetagen.se

I din ansökan ska följande vara bifogat:

  • Inträdesblankett
  • Registreringsbevis från Bolagsverket
  • Korrekta SNI-koder, bifogat från skatteverket
  • Eventuella kommentarer, intyg eller dylikt som kan hjälpa företaget att bli godkända medlemmar.

Plåt & Ventföretagen följer upp ärendet och inträdersansökan granskas av den lokala föreningen i den region som du tillhör. Beräknad svarstid på din ansökan är i vanliga fall en vecka.

Efter att ansökan är inskickad får du besked om antingen: 

  • Medlemskap
  • Provmedlemskap
  • Avslag på medlemskap

Etiska regler och kvalitetskriterier
Ett medlemskap i Plåt & Ventföretagen kan enligt förbundets stadgar "beviljas företag som utövar verksamhet inom byggnadsplåtslageri, ventilation, lättbyggnad, plåtbearbetning eller liknande och idkar därmed förenlig verksamhet".

Inträdesansökan kan ske så snart företaget är registrerat och kan uppvisa handlingar som visar att verksamhetens inriktning stämmer med policyreglerna i övrigt.

Om företaget är nyetablerat är det speciellt viktigt att kontrollera vilka förutsättningar företaget har för att bedriva plåtslageriverksamhet. Här skall beaktas om branschkännedom, branschvana eller allmänna affärsmässiga förutsättningar finns.

Mer information finns i de etiska reglerna och kvalitetskriterierna till höger.