Tillsammans gör vår samverkan oss starka

Plåt & Ventföretagen har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv - tillsammans med 49 medlems-organisationer är vi den ledande företagar-organisationen i Sverige. Ett medlemskap hos oss innebär att ditt företag även är medlemsföretag i Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringslivs ansvar är att driva frågor som är viktiga för alla företag oavsett bransch. Det handlar bland annat om minskat regelkrångel, skatter, kompetensförsörjning, energi, infrastruktur och ett bra företagsklimat i hela landet. Bra företagsklimat, framgångsrika företag och därmed trygga jobb – det är viktigt för oss alla oavsett bransch.

Svenskt Näringsliv arbete har bred förankring både nationellt och lokalt via 21 regioner. Svenskt Näringsliv finns också på plats i Bryssel för att påverka beslutsfattare och bevaka viktiga beslut som
fattas inom EU.

Vår gemensamma samverkan med en bred expertkunskap gör oss till en stark kraft på den svenska arbetsmarknaden. Vi är en tung motpart till de fackliga organisationerna i avtalsrörelserna vilket gynnar de företag som är våra medlemmar. Att vi tillsammans har valt att vara en del av Svenskt Näringsliv gör det också möjligt att erbjuda mycket förmånliga pensions- och försäkringslösningar till våra medlemmar.

Läs mer om Svenskt Näringslivs arbete här: www.svensktnaringsliv.se/medlem/

Information about Svenskt Näringsliv/The Confederation of Swedish Enterprise in Enligsh