Plåt & Ventbyrån

Plåt & Ventbyrån är plåtslageri- och ventilationsbranschens egen organisation för utbildning och rekrytering.

Plåt & Ventbyrån ägs gemensamt av Plåt & Ventföretagen och Byggnads. Tidigare hette Plåt & Ventbyrån PVF Yrke & Utbildning.

Guide för handledare

Plåt & Ventbyrån har tagit fram en guide för handledare som tar emot praktikanter eller lärlingar. Här hittar du guiden.

Se vad Plåt & Ventbyrån arbetar med

Plåt & Ventbyrån arbetar med att nå unga och visa vilka yrken som finns inom plåtslageri och ventilation. Via länkarna nedan ser du exempel på vad Plåt & Ventbyrån gör.

Ventilation

Plåtslageri

Mer information om Plåt & Ventbyrån

På Plåt & Ventbyråns hemsida hittar du mer information om deras verksamhet. Klicka här för att komma till deras hemsida

För att uppmuntra och belöna företag som tar emot och utbildar lärlingar, lanserar nu plåtslageri- och ventilationsbranschen ”en lärlingspremie” på 30 000 kronor.

Lärlingar är en viktig del i utbildnings- och rekryteringsförfarandet inom byggbranschen. Plåt & Ventbyråns Branschskola i Katrineholm tar årligen emot över 100 plåtslageri- och ventilationslärlingar för kompletterande utbildning, men det hamnar också ett stort ansvar på de företag som har lärlingar i sin verksamhet.

– Vi anser att företag som åtar sig att handleda och utbilda duktiga yrkespersoner ska belönas. Det här bidraget täcker givetvis inte all tid och alla omkostnader, men är symboliskt viktigt och ett steg i rätt riktning, säger Annika Waernström, vd för Plåt & Ventbyrån , som Plåt & Ventföretagen äger tillsammans med Byggnads.

Lärlingspremien på 30 000 kronor exklusive moms, kan sökas av alla plåtslageri- och ventilationsföretag som är anslutna till kollektivavtalet för plåt och ventilation. Kriterierna är att företaget tecknar ett utbildningskontrakt i KUB med en lärling (gäller nytecknade kontrakt efter den 1 juni 2020), att lärlingen avlägger sin yrkesexamen och uppnår yrkesarbetarstatus. Upplägget gäller både gymnasie- och företagslärlingar.

För att uppnå yrkesarbetarstatus krävs avlagd yrkesexamen samt 5 800 timmar (ventilationsmontering) respektive 6 800 timmar (ventilations- och byggnadsplåtslageri) i yrket. Om lärlingstiden är fördelad på flera utbildningskontrakt i olika företag, fördelas premien enligt samma förhållanden som timmarna är fördelade i de olika kontrakten.

Plåt & Ventbyrån kan följa och stötta lärlingen och företaget via det digitala systemet KUB. Registreringen görs där i samband med tecknandet av utbildningskontraktet mellan företag och lärling. När KUB signalerar att lärlingen och företaget har uppnått rätt kriterier för lärlingspremien, så kontrollerar yrkesnämnden att alla fakta stämmer och skickar därefter faktureringsunderlag till berörda företag.

– Vi ser verkligen fram emot att få dela ut den här premien och tror och hoppas att den kommer göra skillnad, säger Annika Waernström.

Plåt & Ventbyrån (tidigare PVF Yrke & Utbildning) ansvarar för hela hanteringen av lärlingspremien. Beslutet om satsningen togs vid Plåt & Ventbyråns styrelsemöte den 10 mars 2021. Styrelsen består av ägarna Byggnads och Plåt & Ventföretagen och planen är att jobba långsiktigt med lärlingspremien.

När man anställer en lärling ska man registrera anställningen i KUB. Om man inte har använt KUB tidigare är det första man gör ett företagsupplägg. Därefter kan man registrera lärlingen. Läs mer om Lärlingspremien här

Lärlingen ska sedan skicka in sina betyg och styrka eventuellt feriearbete med intyg, därefter fastställs hur många timmar lärlingen får tillgodoräkna sig från sin utbildning och arbete.

När detta är gjort har man skapat utbildningskontraktet och ska sedan löpande registrera in de timmar lärlingen arbetar på företaget. När lärlingen har kommit upp i rätt antal timmar får han möjlighet att boka in sig för yrkesexamen.

Lärlingspremien gäller för lärlingar som har nytecknade kontrakt (efter den 1 juni 2020). När dessa lärlingar får godkänt på sin yrkesexamen kommer lärlingspremien att fördelas på de företag där lärlingsanställningen varit. Om lärlingen har varit anställd på olika företag under lärlingsperioden kommer premien att fördelas mellan dessa företag.

Det är Plåt & Ventbyrån som administrerar utbetalningen av premien. När lärlingen avlagt godkänd yrkesexamen tar Plåt & Ventbyrån kontakt med det/de berörda företagen för utbetalning, ni behöver inte göra något särskilt för att anmäla er till detta.

Frågor besvaras av Plåt & Ventbyrån på kub@platventbyran.se.