Räkna ut din medlemsavgift

Medlemsavgiften till Plåt & Ventföretagen baseras på lönesummorna i ditt företag. Vi hjälper dig att beräkna din uppskattade medlemsavgift nedan.

Fyll i förra årets lönesumma för samtliga anställda och vilken lokalförening du tillhör utifrån var ditt företag har sin huvudsakliga verksamhet. Om du inte vet vilken förening du ska tillhöra kan du lämna fältet blankt.

Prisjusterigen gäller från 1 januari 2023.

Vad kostar medlemskapet?
Avgiften för medlemskapet baseras på din totala lönesumma i företaget inom de branscher som kollektivavtalen täcker. Du betalar 0,98 % av inrapporterad lönesumma till Plåt & Ventföretagen och 0,077 % till Svenskt Näringsliv.

Löneuppgifterna rapporterar du in till oss varje år via www.medlemsuppgift.se. Avgiften samfaktureras med Svenskt Näringsliv och är uppdelad på två tillfällen under året, i april och september. Här kan du se vad som ingår i avgiften.  

Som medlem i Plåt & Ventföretagen blir du automatiskt ansluten även till Svenskt Näringsliv. Det betyder att en del av medlemsavgiften går till Plåt & Ventföretagen och en del går till Svenskt Näringsliv. 

Kostnadsreduktioner vid medlemsskap
Du som redan har hängavtal med Byggnads och därmed tecknat kollektivavtalade försäkringar, där tjänstepension för företagets anställda ingår, kommer att få kostnadsreduktioner i och med ditt medlemskap i Plåt & Ventföretagen.

Ett exempel är att serviceavgiften som Byggnads tar ut av hängavtalsföretag försvinner helt, en avgift som är på omkring 3 000 kronor/år.

Omställningsförsäkring
Avgiften till TRR för tjänstemännen är 0,55* procent på lönesumman.

Avgiften till TSL och AGB-försäkringen enligt Kollektivavtalet om omställningsförsäkring för arbetare är 0,30* procent på lönesumman.

*Kompensation utbetalas i efterhand av staten motsvarande 0,15 på lönesumman till arbetsgivare som finansierar omställningsorganisation.

Det innebär att avgiften till TRR från och med 1 januari 2023 blir totalt 0,4 procent av lönesumman och till TSL 0,15 % av lönesumman.