Räkna ut din medlemsavgift

Medlemsavgiften till Plåt & Ventföretagen baseras på lönesummorna i ditt företag. Vi hjälper dig att beräkna din uppskattade medlemsavgift nedan.

Fyll i förra årets lönesumma för samtliga anställda och vilken lokalförening du tillhör utifrån var ditt företag har sin huvudsakliga verksamhet. Om du inte vet vilken förening du ska tillhöra kan du lämna fältet blankt.

Prisjusterigen gäller från 1 januari 2022.

Vad kostar medlemskapet?
Avgiften för medlemskapet baseras på din totala lönesumma i företaget inom de branscher som kollektivavtalen täcker. Du betalar 0,85 % av inrapporterad lönesumma till Plåt & Ventföretagen och 0,077 % till Svenskt Näringsliv.

Löneuppgifterna rapporterar du in till oss varje år via www.medlemsuppgift.se. Avgiften samfaktureras med Svenskt Näringsliv och är uppdelad på två tillfällen under året, i april och september. Här kan du se vad som ingår i avgiften.  

Som medlem i Plåt & Ventföretagen blir du automatiskt ansluten även till Svenskt Näringsliv. Det betyder att en del av medlemsavgiften går till Plåt & Ventföretagen och en del går till Svenskt Näringsliv. 

Kostnadsreduktioner vid medlemsskap
Du som redan har hängavtal med Byggnads och därmed tecknat kollektivavtalade försäkringar, där tjänstepension för företagets anställda ingår, kommer att få kostnadsreduktioner i och med ditt medlemskap i Plåt & Ventföretagen.

Serviceavgiften som Byggnads tar ut av hängavtalsföretag försvinner helt, en avgift som är på omkring 3 000 kronor/år.

I dag betalar du 0,3772 % av arbetarnas bruttolöner i avgift till omställningsförsäkringen. Som medlem i Plåt & Ventföretagen är avgiften 0,0772 %.

Vad gäller tjänstemän är avgiften till Trygghetsrådet (TRR) 0,1 % av tjänstemännens bruttolöner. För företag som har hängavtal gäller 0,5 % av lönesumman. 

Vid medlemskap kommer avgifterna att justeras automatiskt på din faktura från Fora.