Hur är medlemsavgiften uträknad?

Medlemsavgiften är indelad i fyra olika delar. Med avgifter till Svenskt Näringsliv, Svenskt Näringslivs Service AB, Plåt & Ventföretagen och PV Företagen Service AB.

Avgiften till Svenskt Näringsliv
Avgiften för enskilda företag och företag som ingår i koncerner med högst 249 anställda beräknas som 0,077 procent av lönesumman minskad med ett grundavdrag på 500 000 kr.

Avgiften för enskilda företag med fler än 249 anställda och för företag som ingår i koncerner med fler än 249 anställda beräknas som 0,06 procent på summan av lönesumman och rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande). Rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande) begränsas till ett belopp motsvarande lönesumman. Endast positiva rörelseresultat efter avskrivningar (eller motsvarande) medräknas.

Lägsta avgift = 428 kr

Fast Årsavgift - Svenskt Näringsliv 
Ej avdragsgill, Ej momsbelagd

Rörlig årsavgift - Svenskt Näringslivs Service AB 
Avdragsgill, Momsbelagd årsavgift

Plåt &Ventföretagens Serviceavgift

För företag
Rörlig avgift = 0,98 % av årslönesumman **
Lägsta avgift = 3 938 kr
Maxavgift = 210 000 kr ***(4 pbb)

För koncern
Rörlig avgift = 0,98 % av årslönesumman **
Lägsta avgift = 3 938 kr
Maxavgift = 210 000 kr ***(4 pbb)

För koncern tillkommer 1 lägsta avgift per företag utöver två.

Fast avgift
Fast avgift (per företag) utgörs av nedan angiven %-sats av aktuellt prisbasbelopp. *** 

Plåt & Ventföretagen
Fast avgift = 7,5 % på 52 500 kr 
Maxavgift =  3 938 kr

Årsavgiften betalas mot faktura i april-maj månad med slutfaktura i september/oktober månad. På inträdesansökan skall anges antalet anställda och bruttolön för föregående år. Utöver ovanstående avgifter skall avgift erläggas till berörd lokal plåtslagaremästareförening. Lokalföreningarnas avgifter är
1 300 kr.

** Avgiften 0,98 % beräknas på lägst (2086 tim) x (lägsta lön 171,80 kr/tim) = 3 512 kr.

*** Prisbasbeloppet avser 2023 och justeras varje årsskifte.

Fast Årsavgift - Plåt & Ventföretagen
Ej avdragsgill, Ej momsbelagd

Rörlig årsavgift - PV Företagen Service AB 
Avdragsgill, Momsbelagd