FAQ - Medlemsfaktura

Här nedan hittar du de vanligaste frågorna som rör din faktura för medlemskap i Plåt & Ventföretagen och Svenskt Näringsliv.

Har du ytterligare frågor som rör er faktura kontakta Medlemsservice. Telefon: 08-762 75 85
E-post: ekonomi@pvforetagen.se

Varför står Svenskt Näringsliv avsändare på fakturan?
Svenskt Näringsliv hanterar faktureringen för ert medlemskap i Plåt & Ventföretagen. Ett medlemskap i Plåt & Ventföretagen innefattar även ett medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Vad avser fakturan?
Fakturan är en samlingsfaktura för avgifter avseende medlemskap i Plåt & Ventföretagen och Svenskt Näringsliv samt eventuellt ytterligare medlemsorganisation som företaget tillhör inom Svenskt Näringsliv.

Två fakturor per år?
Från och med 2012 går faktureringen till på följande sätt:
I slutet av mars faktureras avgifter avseende första halvåret och i slutet av september faktureras avgifter för andra halvåret. Beräkningsunderlag för avgift är lönesummor för föregående år som rapporterats in av medlemsföretaget. Om uppgifter inte har rapporterats in räknas tidigare års lönesummor upp med 20%.

Varför får jag både en medlemsavgift och en serviceavgift på fakturan?
Fördelning av avgift för medlemskap mellan medlemsavgift och serviceavgift fastslås vid Plåt & Ventföretagens kongress som hålls i maj varje år.

Hur ska jag läsa informationen på fakturan?

Fakturaspecifikation (sid 1)

Avgifterna fördelas på olika juridiska enheter, därför är det flera rader på fakturan.

Medlemsavgifter (benämns också som fasta avgifter) är inte momsbelagda och heller inte avdragsgilla. Serviceavgifter (benämns också som rörlig avgifter) däremot är momsbelagda och avdragsgilla. Längst ner på fakturan finns olika summeringar av belopp.

Hur beräknas avgiften?

Fakturaspecifikation (sid 2)
Medlemsföretag betalar avgift både till Plåt & Ventföretagen och till Svenskt Näringsliv.

Plåt & Ventföretagen debiterar för medlemskap på följande sätt:

  • Medlemsavgift (Fast årsavgift) på 3 338 kr
  • Serviceavgift (Rörlig årsavgift) Den rörliga årsavgiften är 0,6 procent av medlemsföretagets senast inrapporterade årslönesumma. Lägsta rörliga årsavgift som debiteras är 1 921 kr. Högsta rörliga årsavgift som debiteras är 44 800 kr

    Inrapporterad lönesumma till Plåt & Ventföretagen avser lönesumma för i företaget samtliga verksamma personer under året. I lönesumman inkluderas även ersättning till delägare, VD samt i företaget verksamma familjemedlemmar.

Svenskt Näringsliv debiterar för medlemskap på följande sätt:

  • Medlemsavgift: 0,09 procent av (lönesumma - grundavdrag 500 tkr). Minimiavgift 500 kr.
  • Serviceavgift: 0,09 procent av (lönesumma - grundavdrag 500 tkr). Minimiavgift 500 kr.Inrapporterad lönesumma till Svenskt näringsliv avser lönesumma för i företaget samtliga verksamma personer under 2014. I lönesumman inkluderas även ersättning till delägare, VD samt i företaget verksamma familjemedlemmar.

Avser denna faktura också årsavgiften för medlemskap i den lokalförening jag via Plåt & Ventföretagen är med i?

Nej. Som medlem i Plåt & Ventföretagen tillkommer en obligatorisk separat årsavgift för ditt medlemskap i tillhörande lokalförening. Lokalföreningarna inom Plåt & Ventföretagen beslutar själva över sina årsavgifter och hanterar själva sin fakturering.