FAQ - Medlemsfaktura

Här nedan hittar du de vanligaste frågorna som rör din faktura för medlemskap i Plåt & Ventföretagen och Svenskt Näringsliv.

Har du ytterligare frågor som rör er faktura kontakta Medlemsservice. Telefon: 08-762 75 85.
E-post: info@pvforetagen.se

Varför står Svenskt Näringsliv avsändare på fakturan?
Svenskt Näringsliv hanterar faktureringen för ert medlemskap i Plåt & Ventföretagen. Ett medlemskap i Plåt & Ventföretagen innefattar även ett medlemskap i Svenskt Näringsliv.

Vad avser fakturan?
Fakturan är en samlingsfaktura för avgifter avseende medlemskap i Plåt & Ventföretagen och Svenskt Näringsliv samt eventuellt ytterligare medlemsorganisation som företaget tillhör inom Svenskt Näringsliv.

Två fakturor per år?
I april faktureras avgifter avseende första halvåret och i slutet av september faktureras avgifter för andra halvåret. Beräkningsunderlag för avgift är lönesummor för föregående år som rapporterats in av medlemsföretaget. Om uppgifter inte har rapporterats in räknas tidigare års lönesummor upp med 20%.

Varför får jag både en medlemsavgift och en serviceavgift på fakturan?
Fördelning av avgift för medlemskap mellan medlemsavgift och serviceavgift fastslås vid Plåt & Ventföretagens kongress som hålls i maj varje år.

Hur ska jag läsa informationen på fakturan?

Fakturaspecifikation (sid 1)

Avgifterna fördelas på olika juridiska enheter, därför är det flera rader på fakturan.

Medlemsavgifter (benämns också som fasta avgifter) är inte momsbelagda och heller inte avdragsgilla. Serviceavgifter (benämns också som rörlig avgifter) däremot är momsbelagda och avdragsgilla. Längst ner på fakturan finns olika summeringar av belopp.

Hur beräknas avgiften?

Fakturaspecifikation (sid 2)
Medlemsföretag betalar avgift både till Plåt & Ventföretagen och till Svenskt Näringsliv.

Plåt & Ventföretagen debiterar för medlemskap på följande sätt:

  • Medlemsavgift (Fast årsavgift) på 3 938 kr
  • Serviceavgift (Rörlig årsavgift): Den rörliga årsavgiften är 0,98 % av medlemsföretagets senast inrapporterade årslönesumma. Lägsta rörliga årsavgift som debiteras är 3 512 kr. Högsta rörliga årsavgift som debiteras är 210 000 kr.

Inrapporterad lönesumma till Plåt & Ventföretagen avser lönesumma för i företaget samtliga verksamma personer under föregående år. I lönesumman inkluderas även ersättning till delägare, VD samt i företaget verksamma familjemedlemmar.

Svenskt Näringsliv debiterar för medlemskap på följande sätt:

Företag med högst 249 anställda:

  • Medlemsavgift företag med högst 249 anställda: 0,072 procent av lönesumma
  • Serviceavgift företag med högst 249 anställda: 0,005 procent av lönesumma
  • Minimiavgift 428

Avgiften för enskilda företag och företag som ingår i koncerner med högst 249 anställda beräknas som 0,077 procent av lönesumman minskad med ett grundavdrag på 500 000 kr.

Inrapporterad lönesumma till Svenskt Näringsliv avser lönesumma för i företaget samtliga verksamma personer under föregående år. I lönesumman inkluderas även ersättning till delägare, VD samt i företaget verksamma familjemedlemmar.

Företag med fler än 249 anställa:

  • Medlemsavgift företag med fler än 249 anställda: 0,056 procent av lönesumma
  • Serviceavgift företag med fler än 249 anställda: 0,004 procent av lönesumma
  • Minimiavgift 428

Avgiften för enskilda företag med fler än 249 anställda och för företag som ingår i koncerner med fler än 249 anställda beräknas som 0,060 procent på summan av lönesumman och rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande). Rörelseresultatet efter avskrivningar (eller motsvarande) begränsas till ett belopp motsvarande lönesumman. Endast positiva rörelseresultat efter avskrivningar (eller motsvarande) medräknas.

Avser denna faktura också årsavgiften för medlemskap i den lokalförening jag via Plåt & Ventföretagen är med i?

Ja, årsavgiften till lokalföreningen faktureras av Svenskt Näringsliv i april och oktober varje år. Avgiften är för närvarande 1 300 kr. Beloppet är uppdelat på de två fakturorna på vardera 650 kr.