Certifiering ventilationsmontör

Öka dina ventilationsmontörers kompetens och effektivitet. Anmäl dig genom att kontakta Camilla Kjellsson, ansvarig. Certifieringen genomförs enkelt digitalt på ditt kontor eller verkstad.

Personcertifieringen genomförs av tredje part, Incert.

Personer som har certifierat sig själva och/eller sina medarbetare är nöjda och positiva. Några av förtjänsterna som beskrivs är:

  • Ökad kompetens hos medarbetarna
  • Ökad effektivitet i uppdragen, minskade kostnader
  • Höjd status inom bolaget
  • Ökat engagemang och tydligare motivation inom företaget

Läs mer om certifiering här