Trygg plåt

Branschens auktorisation för byggnadsplåtslagerier är för de som är seriösa och ligger i framkant. Auktorisationen innebär att man med ett systematiskt arbetssätt säkerställer sin leverans till kund.

Auktorisationen Trygg plåt kommer att bidra till att höja branschens status och anseende genom att de skapar ökat förtroende och trygghet hos kunder, samtidigt som den ger företag möjlighet att bli mer kostnadseffektiva och förbättra lönsamheten.

Till höger hittar du bland annat en länken till kravspecifikationerna, det vill säga de krav som företaget måste uppfylla för att bli auktoriserat, och en broschyr om fördelarna för beställaren med att välja ett auktoriserat plåtslageri.
Trygg plåt-symbolen

trygg-plåt.jpg

Alla auktoriserade företag får använda Trygg plåt-symbolen, som du kan ladda ner i en jpg-version, genom att klicka HÄR!
Symbolen finns även på Plåt & Ventföretagens pressida, HÄR!
Vill du ha symbolen tillsammans med texten "AUKTORISERAT PLÅTSLAGERI, så finns den HÄR!
Vill du ha symbolen tillsammans med siluetten av hustak, klicka HÄR!