Redigera företagsinformation

Här kan du ladda upp företagets logotyp. Bilden ska vara i formatet jpg, gif eller png. Bilden bör inte vara större än…

Här kan du skriva en rubrik för sidan. Max 100 tecken.

Här kan du skriva en ingress, en kortare sammanfattning om er verksamhet. Max 50 ord.

Thermion Isolering AB är ett ledande service- och entreprenadföretag som inom energi-, industri- och byggsektorn bidrar till mervärde för våra kunder. Detta görs genom att leverera konkurrenskraftiga totallösningar som bland annat reducerar energiförbrukningen och minskar den globala uppvärmningen. Vi är verksamma inom teknisk isolering, vi utför även rör- och ventilmärkning, byggnadsplåt samt ljud- och brandtätningar.

Här kan du i text beskriva din verksamhet och vad ni har att erbjuda lite mer utförligt. Det är möjligt att dela upp texten i två fält. Det här är fält ett.

Vi löser uppgiften. Vi fokuserar hela tiden på att optimera våra projekt så att de kan utföras på ett sätt som ger dem värde för både kunderna och oss själva. Det innebär att vi koncentrerar oss på att utveckla optimala lösningar för våra kunder. Vi börjar med en nära dialog med våra kunder, våra kompetenta medarbetare och våra affärskontakter så tidigt som möjligt i processen. En effektiv värme eller kylisolering ger snabbt ekonomiska vinster. Återbetalningstiden på investeringar i teknisk isolering är överraskande kort och de ger även stora miljövinster där CO2 utsläpp kan reduceras väsentligt. Valet av isoleringsmaterial varierar alltefter uppdragets natur, mediats och omgivningens temperatur samt var anläggningen befinner sig rent fysiskt.Det kan handla om rörinstallationer, kylrum, ventilation, kylanläggningar, fartyg, tankparker, mm. Det är ofta nödvändigt med en ytbeklädnad utanpå isoleringen både för en ökad hållbarhet och eventuella tekniska krav, hygienkrav, yttre omständigheter mm. men inte minst även av estetiska skäl Det finns olika former av material till ytbeklädnad såsom plastplåt, stålplåt, aluminiumplåt, rostfri plåt, lackad plåt mm. Plåtdetaljerna tillverkar vi med stor precision i vår plåtverkstad som är utrustad med en toppmodern maskinpark för tunnplåtsbearbetning. Vi vill göra det enkelt för dig och tar oss an allt från projektering och dimensionering till utförandet av montaget oavsett om det handlar om en nybyggnation, ombyggnation, renovering eller löpande underhåll. I samarbete med våra kunder finner vi de optimala lösningarna till de utmaningar vi ställs inför. Våra effektiva och kompetenta avdelningar säkrar att entreprenaden utförs på avtalad tid med kvalitet och till rätt pris.

Här kan du ladda upp en bild som beskriver din verksamhet. Bilden ska vara i formatet jpg, gif eller png. Bilden bör inte vara större än…

Här kan du ladda upp en bild som beskriver din verksamhet. Bilden ska vara i formatet jpg, gif eller png. Bilden bör inte vara större än…

Här kan du i text beskriva din verksamhet och vad ni har att erbjuda lite mer utförligt. Det är möjligt att dela upp texten i två fält. Det här är fält två.

Thermion – ett fantastiskt tillväxt-äventyr under 40 år Thermion har sitt ursprung i Norisol A/S som startade i Boeslunde 1. maj 1977 av Bent Mortensen. Det var planen, att företaget skulle vara en liten lokal isoleringsverksamhet med 20-25 anställda, som skulle arbeta mot de lokala kraftverken och raffinaderierna i Skælskør och Kalundborg. Vi fick dock snabbt växtvärk och inom kort hade vi ett manskap bestående av omkring 100 personer och en utökning av marknadsområdet till att vara hela Danmark. Lokalerna blev således för små så vi valde att flytta till nya och större lokaler på Industrivej 33 i Skælskør. Verksamheten växte sedan kraftigt under 80 och 90 talen och ett antal förvärv av företag i Danmark, Sverige och Norge genomfördes och Norisol blev en betydande aktör på den skandinaviska marknaden med 1200 anställda och en omsättning på över 1 miljard DKK. 2017 blev det norska bolaget sålt och nya investerare köpte Norisol 2018. Då blev Per Christensen via det familjeägda bolaget MS2 invest huvudägare. Då var vi ca 700 anställda i Danmark och Sverige som arbetar mot marknadsområdena : Energi, Industri, Marin och Bygg. 2020 köptes den svenska delen, NS Norisol Sverige AB, av Mimir Invest. NS Norisol Sverige AB har i och med det bytt namn till Thermion AB och kommer separeras från Norisol till ett fristående bolag under 2021. Thermions 175 medarbetare är fördelade på 15-talet kontor från Malmö i söder till Örnsköldsvik i norr. Tillsammans med våra nya ägare fortlöper vårt arbete inom VVS, Bygg och industrisektorn och vi fortsätter vår strävan att utveckla och förädla vårt erbjudande efter våra kunders behov och intressen.