Redigera företagsinformation

Här kan du ladda upp företagets logotyp. Bilden ska vara i formatet jpg, gif eller png. Bilden bör inte vara större än…

Här kan du skriva en rubrik för sidan. Max 100 tecken.

Thures Plåt AB

  • Byggplåt
  • Ventilation

Här kan du skriva en ingress, en kortare sammanfattning om er verksamhet. Max 50 ord.

Företaget grundades 1949 av Thure Johansson.

Här kan du i text beskriva din verksamhet och vad ni har att erbjuda lite mer utförligt. Det är möjligt att dela upp texten i två fält. Det här är fält ett.

Tack vare vår storlek, erfarenhet och flexibilitet samt vårt tekniska kunnande kan vi ge er kvalificerad service och bästa möjliga ekonomi för varje projekt.

Här kan du ladda upp en bild som beskriver din verksamhet. Bilden ska vara i formatet jpg, gif eller png. Bilden bör inte vara större än…

Här kan du ladda upp en bild som beskriver din verksamhet. Bilden ska vara i formatet jpg, gif eller png. Bilden bör inte vara större än…

Här kan du i text beskriva din verksamhet och vad ni har att erbjuda lite mer utförligt. Det är möjligt att dela upp texten i två fält. Det här är fält två.