Avtal för takskottning, service och underhåll

Att skotta taket är ett bra sätt att undvika framtida skador på en fastighet.

Själva takskottningsentreprenaden bör alltid genomföras av en licensierad takskottare. Licensierade takskottare hittar man via skottasakert.se

Sedan hösten 2018 finns Skotta säkert som webbutbildning. Läs mer här. 

Avtalsmallar
Plåt & Ventföretagen har tagit fram flera olika avtalsmallar för takskottning. Kontakta Plåt & Ventföretagens jurister om du har frågor kring avtalen.

Service och underhållsavtal
Ett yttertak med dess vattenavrinningssystem är en fastighets femte yttervägg och en oerhört viktig del på fastigheten. För att undvika skador på fastigheter är det lämpligt att med jämna mellanrum besiktiga fastighetens yttertak och vattenavrinningssystem. Statusbesiktningsavtalet med tillhörande takstatusprotokoll är avsett att användas då en entreprenör åtar dig att besiktiga en eller flera fastigheters yttertak och vattenavrinningssystem. Avtalet gäller för ett år och ett besiktningstillfälle.

Serviceavtalet för löpande takunderhåll samt rengöring av vattenavrinningssystem är tänkt att användas då en entreprenör åtar dig att utföra löpande service av ett yttertak och/eller dess vattenavrinningssystem.