Avtal för takskottning, service och underhåll

Här hittar du avtalsmallar för takskottning, service och underhåll. Kontakta Plåt & Ventföretagens jurister om du har frågor kring avtalen.

Takskottning

Att skotta taket är ett bra sätt att undvika framtida skador på en fastighet. Själva takskottningsentreprenaden bör alltid genomföras av en licensierad takskottare. Licensierade takskottare hittar man via skottasakert.se

Sedan hösten 2018 finns Skotta säkert som webbutbildning. Läs mer här

Plåt & Ventföretagen har tagit fram flera olika avtalsmallar för takskottning. 

Service, statusbesiktning och åtgärdsarbete

Ett yttertak med dess vattenavrinningssystem är en viktig del på fastigheten. 

Avtal om service - rengöring av hängrännor och vattengångar kan användas vid rengöringsarbeten.
Avtal om service - rengöring av hängrännor och vattengångar.pdf

För att undvika skador på fastigheter är det lämpligt att med jämna mellanrum besiktiga fastighetens yttertak och vattenavrinningssystem.

Avtal om statusbesiktning av yttertak och stuprör och besiktningsutlåtande för statusbesiktning kan användas vid statusbesiktningar.
Avtal om statusbesiktning av yttertak och stuprör.pdf
Besiktningsutlåtande för statusbesiktning.pdf

Avtal om åtgärdsarbete kan användas vid mindre arbeten på byggnader eller anläggningar. Dokumentet åtgärdsplan kan användas som bilaga till avtalet.
Avtal om åtgärdsarbete.pdf
Åtgärdsplan.pdf