Kommersiella entreprenader

Här hittar du information om avtalen AB 04, ABT 06, AB-U 07 och ABT-U 07.

AB 04 och ABT 06
AB 04 är avsedda att användas vid utförandeentreprenader, dvs. entreprenader där beställaren tillhandahåller projekteringen. ABT 06 är avsedda att användas vid totalentreprenader, dvs entreprenader där entreprenören, utöver själva utförandet ansvarar för att ta fram hela eller en väsentlig del av projekteringen.

AB-U 07 och ABT-U 07
AB-U 07 är avsedda att användas i avtal mellan entreprenören och underentreprenören om AB 04 används mellan byggherren/beställaren och entreprenören. ABT-U 07 är avsedda att användas i avtal mellan totalentreprenören och totalunderentreprenören om ABT 06 används mellan byggherren/beställaren och totalentreprenören.

Reservationer
Följande reservationer kan användas vid olika typer av entreprenader.