Konsumententreprenader

Om ditt företag utför en tjänst åt en konsument (privatperson) är det lämpligt att använda något av standardavtalen ABS 18 eller Hantverkarformuläret 17.

ABS 18
ABS 18 är avsett att användas då en näringsidkare åt en konsument uppför eller gör tillbyggnad till ett en- eller tvåbostadhus (inklusive fritidshus).

Hantverkarformuläret 17
Hantverkarformuläret 17 är avsett att användas då en näringsidkare åt en konsument utför renoveringsarbeten.