Konsumententreprenader

Om ditt företag utför en tjänst åt en konsument (privatperson) är det lämpligt att använda något av standardavtalen ABS 18 eller Hantverkarformuläret 17.

ABS 18
ABS 18 är avsett att användas då en näringsidkare åt en konsument uppför eller gör tillbyggnad till ett en- eller tvåbostadhus (inklusive fritidshus).

Hantverkarformuläret 17
Hantverkarformuläret 17 är avsett att användas då en näringsidkare åt en konsument utför renoveringsarbeten.

Ångerrätt
Om avtalet ingås på distans eller utanför entreprenörens affärslokal så månste konsumenten informeras om ångerrätten, som följer av lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, genom att särskild dokumentation överlämnas.

Den särskilda komumentaitonen som konsumenten måste få del av kan exempelvis bifogas en offert elelr bifogas kontraktet. Dokumentationen finner du här.